Publicat el 16/03/2023

Ja s’ha publicat el llistat provisional de les persones amb dret a participar-hi. L’adjudicació dels 38 habitatges es realitzarà per sorteig, en un acte públic i obert a tothom que es farà, previsiblement, aquest estiu

 

 

 

El termini per participar en el procediment i el sorteig d’un dels 38 habitatges de protecció oficial de règim de compra a la plaça de l’U d’Octubre del Masnou es va tancar el 3 de març amb un total de 357 sol·licituds, majoritàriament de persones empadronades al municipi, que, de fet, són les que tindran prioritat en el procés d’adjudicació.
Es calcula que el gruix de les persones sol·licitants, a l’entorn d’un 60-65 % aproximadament, té entre 30 i 50 anys. El llistat provisional de les persones que participaran en aquest procés s’ha publicat el 15 de març, i es pot consultar clicant aquí. El sorteig dels habitatges es realitzarà en un acte públic i obert a tothom que és previst que tingui lloc a l’estiu.

Tal com detallen les bases, s’han creat tres llistes de sol·licitants. De la llista de contingent general (A), a la qual corresponen 30 habitatges, s’han rebut 283 sol·licituds, 247 de les quals són de persones empadronades al municipi i, la resta, 86, de persones d’altres municipis. De la llista de persones amb mobilitat reduïda (B) s’han rebut dues sol·licituds per als dos habitatges disponibles d’aquest perfil. Finalment, de la llista dedicada a les famílies monoparentals, persones discapacitades amb un grau igual o superior al 33 % i sense necessitat d’habitatge adaptat i víctimes de violència de gènere (C), s’han rebut 22 sol·licituds per optar als sis habitatges disponibles.

A partir de la publicació d’avui, comença a córrer el període de deu dies hàbils per presentar-hi al·legacions que finalitzarà el 29 de març de 2023 a les 24 h. Un cop es resolguin, s’aprovaran les llistes definitives de les persones amb dret a participar en el procés d’adjudicació, que també es publicaran.
Un cop les tres llistes siguin definitives, s’ordenaran alfabèticament i s’atorgarà un número a cada sol·licitant. Es farà un sorteig públic per tal d’establir l’ordre en què podran escollir habitatge. Després, i un cop acreditats els requisits i la documentació presentada necessaris per accedir als habitatges, se citaran les persones sol·licitants seguint l’ordre establert pel sorteig per tal que escullin un habitatge i signin el document d’adjudicació.
S’iniciarà el procés amb les persones de la llista B. Es continuarà amb les de la C i es culminarà amb les de la A.
S’ha de concretar que dins de cadascuna d’aquestes llistes s’aplicaran els criteris de priorització vinculats a l’empadronament al Masnou i al fet de treballar al Masnou o no. En aquest sentit, d’entre les persones sol·licitants tindran prioritat les que resideixin al Masnou i hi estiguin empadronades els últims tres anys de manera ininterrompuda o les que hi hagin estat empadronades tres anys seguits dins dels últims quinze. A continuació d’aquest grup, es prioritzaran les que no hi estan empadronades però treballen des de fa almenys tres anys en una empresa ubicada al municipi. La resta de sol·licitants aniran després.

Aquesta promoció és fruit de la col·laboració entre l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i l’Ajuntament del Masnou.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Masnou

Deixa un comentari