Publicat el 03/11/2016

El passat 12 i 13 d’octubre Vilassar de Mar va viure una situació excepcional fruit dels aiguats que van deixar un registre de més de 220 l/m2 al municipi, dada històrica dels darrers 20 anys. La tempesta va provocar nombrosos desperfectes a l’espai públic i es va cobrar la vida d’una persona. L’Ajuntament ja ha realitzat l’informe avaluant els danys on finalment es comptabilitzen un total de 28 equipaments municipals amb diverses patologies i 23 afectacions a la via pública, que es concentren principalment en rieres i torrents. En total, 3.323.453,28 € dels quals 2.584.953,28 € correspondrien als desperfectes a la via pública i la resta, 738.500 €, als desperfectes en equipaments municipals.

Pel que fa a la via pública, destaquen els 906.078,67 € que suposa la reparació dels desperfectes a la Riera d’en Cintent, concretament la del mur del contenció i paviment del carrer superior, entre el carrer Gregal i Llevant, una riera que també té desperfectes al talús d’una finca agrícola (211.118,13 €) i danys al col·lector d’aigües residuals (63.617,82 €). Una altra infraestructura afectada és la riera de Vilassar de Mar (204.033,83 €) on el mur de contenció té el fonament descalçat, els 500.000 € que costa reparar la caiguda del mur de contenció del carrer de la Volta dels Garrofers o els 124.863,85 € de la canalització de la xarxa de clavegueram del carrer d’en Roig. 

Pel que fa als equipaments, destaquen els 250.000 € per arranjar els desperfectes soferts al Pavelló d’Esports Paco Martín, els 100.000 € del cementiri i els 60.000 € de la Bressoleta de l’avinguda Montevideo, al Barato. 
Des de l’Ajuntament, a hores d’ara, ja s’han sufragat les actuacions més urgents per un import de 200.904,20 €, entre les quals hi ha la retirada de fang i sauló dels vials inundats, rescat de vehicles a la platja, desembussat de clavegueres o canvi de paviments afectats en els equipaments.

Vilassar de Mar sol·licitarà ajuts econòmics a la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i al govern estatal. Precisament aquest matí, l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, acompanyat pel regidor d’Urbanisme i Territori, Àngel Font, el regidor d’Hisenda i Ensenyament, Josep Solé, i el regidor d´Espais Públics i Equipaments, Joan Roca, ha lliurat al vicepresident de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, i al diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, l’informe dels danys dels aiguats.

Deixa un comentari