Publicat el 03/09/2021

L’Ajuntament ha reconvertit en aparcaments d’horari limitat de pagament els estacionaments del giratori de Can Lleonart i del carrer Santa Eulàlia

Aquestes dues noves zones blaves del centre del poble, que entraran en funcionament el dijous 9 de setembre (per temes tècnics no es posaran en marxa el 6 de setembre, com estava previst inicialment) s’afegeixen a la que ja funciona des de fa anys a l’Hort de la Rectoria.
L’adaptació d’aquestes dues zones d’estacionament, que fins ara han estat gratuïtes, té per objectiu ampliar i garantir una bossa d’aparcament rotatiu al centre del poble per facilitar a la ciutadania dels diferents barris o d’altres poblacions l’accés als comerços i la realització de gestions en aquesta part del municipi, que és on es concentren una gran part d’equipaments i serveis.

La mesura també pretén donar resposta a les peticions expressades per una part del teixit comercial del municipi, davant de l’alta ocupació que té l’actual aparcament de l’Hort de la Rectoria.
Amb aquesta actuació es disposarà de 37 places de zona blava a Can Lleonart i 19 a Santa Eulàlia. A més hi haurà tres places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a Can Lleonart i una a Santa Eulàlia.

L’Ajuntament va obrir la porta a la implementació de noves zones d’aparcament regulades per parquímetre amb la modificació l’Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipal, aprovada provisionalment al Ple de març. Amb la modificació, s’estableixen dues zones diferenciades: les d’alta rotació i les que no tenen aquesta consideració.
Així l’Hort de la Rectoria passa a ser considerada una zona d’aparcament d’alta rotació i, a partir del 9 de setembre, la tarifa mínima serà de 0,30€ els 15 minuts, amb un límit màxim de 2,40€ per 120 minuts i 0,10€ per cada fracció de 5 minuts addicional.
Per als estacionaments de Can Lleonart i Santa Eulàlia, que no són considerats d’alta rotació, es fixa en una tarifa mínima de 0,15€ els 15 mínuts i una màxima de 1,80€ els 180 minuts.
La ciutadania disposa d’una àmplia oferta d’aparcament sense limitacions horàries ni pagament al centre del municipi, com ara els tres estacionaments de Can Calderó, el dels Plumeros o la Riera Principal.

Horaris d’aparcament regulat

Hort de la Rectoria:

  • Màxim 2 hores.
  • De dilluns a divendres matí, de 9 a 14h, i tarda, de 16 a 20h. Gratuït de 14 a 16h i de 20 a 9h.
  • Dissabtes i diumenges només al matí, de 9 a 14h.

Can Lleonart:

  • Màxim 3 hores.
  • De dilluns a divendres matí, de 9 a 14h, i tarda, de 16 a 20h. Gratuït de 14 a 16h i de 20 a 9h.
  • Dissabtes i diumenges només al matí, de 9 a 14h.

Santa Eulàlia:

  • Màxim 3 hores.
  • De dilluns a divendres matí, de 9 a 14h, i tarda, de 16 a 20h. Gratuït de 14 a 16h i de 20 a 9h.
  • Dissabtes només al matí, de 9 a 14h.
  • Diumenge, gratuït.

 

Deixa un comentari