Publicat el 19/10/2016

La regidora de Promoció Econòmica i Innovació, Dolors Guillén, va presentar, dimarts 11 d’octubre, el Viver d’empreses de Cafè de Mar, que ja funciona a ple rendiment a la seu de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, on hi va estar situada una de les cooperatives més antigues de Catalunya, la cooperativa de pescadors de consum “La Marítima” (1867).

En la presentació van participar, a més de la regidora, membres de les quatre entitats que hi treballen a ple rendiment: Ricardo Yébenes (B-Swim SCCL), Joan Salicrú (Clack Audiovisual SCCL), Joan Martínez (Facto Assessors SCCL) i Marcel Vilarós (Plataforma Blanc i Negre), que van explicar els seus projectes.

El Viver d’empreses d’economia social i solidària és una iniciativa de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró que es defineix com un espai dedicat a donar servei i acollida a aquelles iniciatives empresarials de base col·laborativa: cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions. 

Els projectes s’hi podran instal·lar per un període màxim de 3 anys i gaudiran d’un acompanyament i tutelatge per part de l’equip tècnic del Viver.

A finals del passat mes de juliol es va resoldre la convocatòria del Viver, sent-hi un total de quatre les entitats que entrarien a formar-ne part:

– B-Swim SCCL és una cooperativa de treball associat que neix amb l’objectiu de promoure l’activitat aquàtica i la pràctica de la natació entre aquelles persones amb algun tipus de necessitat especial i/o discapacitat funcional. Tanmateix, la cooperativa promou la pràctica esportiva al conjunt de la societat, i per això també ofereix serveis dirigits a la pràctica esportiva de la natació convencional. 

Clack Audiovisual SCCL és una cooperativa que té com a prioritat la producció de documentals de televisió en el camp de les ciències socials, també mitjançant productes històrics i polítics, adreçats fonamentalment a l’audiència de Catalunya. La cooperativa sorgeix de l’entitat sense afany de lucre Clack Produccions Culturals.

Facto Assessors SCCL és una assessoria d’entitats de l’economia social, que ofereix els serveis d’assessoria laboral, financera, comptable, fiscal i legal. La principal motivació de la cooperativa és la de poder prestar un servei ràpid i de qualitat en totes les àrees de l’estructura interna de l’empresa, que pot necessitar un suport especialitzat.

Plataforma Blanc i Negre és una companyia teatral de caràcter divulgatiu, especialment dedicat a la temàtica històrica i cultural. Progressivament, però, l’àrea teatral s’ha anat complementant amb altres activitats divulgatives com ara exposicions, conferències, llibres i petites produccions audiovisuals.

Deixa un comentari