Publicat el 15/12/2022

La iniciativa del Taxi a demanda compleix deu mesos de funcionament amb una mitjana d’entre 90 i 100 serveis mensuals. Més 70 masnovins i masnovines ja han utilitzat aquest servei de transport públic

 

 

 

El servei de Taxi a demanda, que es va instaurar a primers d’any al Masnou, ha tingut una molt bona acollida. Així ho reflecteixen les dades del darrer informe que ha fet l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) que indica, entre d’altres aspectes, que després dels deu primers mesos de servei la corba de creixement sembla estabilitzar-se entorn dels 90-100 serveis mensuals.

Aquest servei de transport públic que poden utilitzar les persones residents al municipi de 65 anys o més i també les que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ha tingut més 70 persones usuàries des de la seva posada en marxa i ha assolit els 700 desplaçaments.

La mitjana de persones usuàries mensuals se situa entre les 15-20 persones que utilitzen el servei unes 5 vegades al mes cadascuna d’elles. L’objectiu d’aquest servei engegat per l’Ajuntament amb la col·laboració de taxistes locals i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)  és garantir el dret a la mobilitat d’aquests col·lectius, complementant la xarxa de transport públic i facilitant l’accés a determinats serveis i equipaments.

El perfil majoritari que fa ús del servei és un home de més de 65 anys i amb algun tipus de discapacitat. L’informe també analitza la distribució dels serveis per franja horària i indica que gairebé la meitat del transport s’ha realitzat durant el matí i, un 39%, a la tarda. La franja del migdia representa només un 12% del total. Els dies de major activitat han estat els dimecres i els dilluns, que aglutinen el 35% i el 24% del total dels serveis respectivament.

Les principals parades que s’han realitzat durant aquests mesos de servei tenen origen o destí als CAP i altres centres mèdics, a les residències de gent gran i, també, al Complex esportiu. Els dos mesos amb major nombre de serveis efectuats van ser els de maig i setembre, on es van superar el centenar de desplaçaments.

Quant a la gestió del serveis realitzats, un 82% dels viatges sol·licitats des de la implantació s’ha realitzat satisfactòriament i el nombre d’incidències s’ha anat reduint considerablement. La major part d’elles van tenir lloc durant els primers mesos de servei, per desconeixement del correcte funcionament del servei.

Com es pot utilitzar?

El taxi a demanda funciona de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h.

La persona usuària l’ha de reservar amb antelació, trucant al número de telèfon 900 69 65 66, de dilluns a divendres laborables, entre les 8 i les 20 h. Com a mínim s’ha de sol·licitar abans de les 15 h del dia anterior al desplaçament demandat.

La persona usuària ha d’abonar 2 euros per desplaçament. Si s’utilitza el servei de forma compartida, cal pagar aquesta mateixa quantitat per cada passatger o passatgera.
L’Ajuntament subvenciona la part del cost dels trajectes que no queda satisfeta amb l’aportació dels usuaris o usuàries.

Només es pot utilitzar per a desplaçaments circumscrits al terme municipal del Masnou i que tinguin l’origen o el final en algun dels indrets indicats al llistat que trobareu en aquest enllaç.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament del Masnou

Deixa un comentari