Publicat el 20/03/2015

Millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants a la carretera BV-5022 de Cabrils. Aquest és l’objectiu principal del projecte d’itinerari que la Diputació de Barcelona ha lliurat al consistori maresmenc a través de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.
Les obres afecten el tram comprès entre els quilòmetres 2+070 i 2+600 d’aquesta calçada, que actualment té un ample de 6,60 amb carrils de 3,30 d’amplada.
Els arbres, les columnes d’enllumenat, i les senyals verticals de trànsit fan que en determinats punts del voral els vianants hagin d’envair la calçada per tal de continuar el seu recorregut.
El projecte defineix i valora les obres necessàries per habilitar un carril segregat per al trànsit de vianants que millori les condicions de seguretat viària entre els vianants i els vehicles. Per assolir-ho, s’executarà una vorera de formigó amb acabat al òxid de ferro, es renovaran les lluminàries públiques,
El pressupost de licitació d’aquest projecte de transformació de la carretera BV-5022 de Cabrils ascendeix a 299.534€.

Deixa un comentari