Publicat el 21/07/2021

Aquests dos espais, situats al carrer d’en Pujol, permetran descobrir com funcionava l’abastament d’aigua a la ciutat romana i moderna, i conèixer la terrisseria més antiga de Baetulo (s. I aC), l’única situada dintre de la ciutat

El Museu de Badalona, l’Ajuntament de la ciutat i el servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya estan duent a terme el seguiment de l’excavació i l’edificació d’una nova finca d’habitatges al número 20 del carrer d’en Pujol, al solar conegut tradicionalment com l’Hort d’en Fluvià al barri de Dalt de la Vila, que executa l’empresa Esepe&Co.

Conscients del gran interès arqueològic del terreny i de la seva valuosa aportació al coneixement de la Baetulo romana, des del Museu s’ha estat treballant amb la propietat i amb l’empresa constructora per vetllar pels elements patrimonials que es conserven en aquest espai. Així, ha impulsat la firma d’un conveni entre l’Ajuntament i la propietat, per a la cessió de dos espais situats dins del nou edifici.
El primer espai comptarà amb un local en planta baixa de 275 m² on es podrà visitar la terrisseria excavada l’any 2006, la més antiga coneguda de Baetulo i l’única localitzada dins la zona urbana de la ciutat.
El segon espai, de 350 m², permetrà, a través d’un únic accés, la visita a l’aqüeducte del segle XVIII i al conducte d’aigües del segle I dC.
Amb aquesta intervenció la visita al conducte d’aigües romà, que fins ara estava limitada per barreres arquitectòniques, es podrà fer complint tots els criteris d’accessibilitat i la ciutat guanyarà, d’aquesta manera, dos nous espais arqueològics que es podran obrir al públic en el futur.

 

Deixa un comentari