Publicat el 08/10/2021

L’Ajuntament del Masnou ja disposa del Pla d’estalvi energètic del Camp Municipal d’Esports d’Ocata, elaborat per la Diputació de Barcelona

La corporació ofereix aquest suport tècnic als municipis de la província per millorar l’eficiència energètica dels equipaments, a partir d’una anàlisi i la recomanació de mesures relacionades amb la gestió energètica, la utilització d’energies renovables i la reducció del cost energètic.

El Camp Municipal d’Esports d’Ocata està ubicat en un edifici aïllat, construït l’any 1985. La reforma més rellevant va ser la construcció d’un edifici nou de vestidors l’any 2001.
Els tancaments i la coberta es troben en bones condicions i l’aïllament es considera correcte atès que aquest edifici és relativament nou. La resta d’edificis, com el bar o els vestidors antics, tenen una envolvent més antiga però correcta per a l’època de construcció.
Segons el treball, alguns dels punts crítics en relació a l’eficiència energètica detectats a l’equipament són l’estat deficient de l’aïllament tèrmic dels conductes de la sala de calderes de l’edifici de vestidors nou o l’elevat consum d’aigua per reg, a més de l’enllumenat amb fluorescència convencional en vestidors i sense dispositius d’encesa i aturada automàtica.

Les instal·lacions esportives consumeixen molts recursos energètics i és per això que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals la possibilitat de millorar permanentment la seva eficiència energètica mitjançant els plans d’estalvi energètic.

El Pla d’estalvi energètic és un estudi bàsic que analitza i caracteritza els consums energètics d’un equipament esportiu amb la finalitat d’avaluar el nivell d’eficiència energètica i identificar mesures que contribueixin a l’optimització de consums amb un retorn de la inversió menor a 10 anys.
L’objectiu d’aquests treballs és reduir els consums energètics anuals. Es realitza una anàlisi energètica dels diferents sistemes a partir de dades de facturació, visites tècniques i monitoratge d’instal·lacions i es determinen les mesures d’estalvi a dur a terme.

El Pla lliurat al Masnou inclou la certificació energètica de l’edifici nou de vestidors, així com la tramitació i l’obtenció de la qualificació energètica a través de l’organisme competent.

Redacció
Imatge: ajuntament del Masnou
Font: Diputació de Barcelona

 

 

 

Deixa un comentari