Publicat el 08/11/2019

El Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista al Maresme va presentar-se el passat 5 de novembre

És un document impulsat pel Consell Comarcal i el SIE Mataró-Maresme que ha comptat amb la participació activa de tots els agents del territori implicats en la detecció, prevenció i intervenció davant les diferents violències que pateixen les dones pels sols fet de ser-ho. També hi ha hagut una clara implicació institucional: ajuntaments, Institut Català de la Dona, Diputació i Generalitat. I aquesta confluència és justament el punt fort del document perquè “només des de la coordinació s’aconseguirà eradicar aquesta xacra social”.

Segons també informa el Consell Comarcal del Maresme, el Protocol del qual s’ha dotat la comarca és una eina  per a totes i tots els professionals de la comarca implicats en l’eradicació de la violència masclista, i un instrument viu que permet abordar, paulatinament i d’una forma òptima, totes les formes de violència masclista entesa com a una “manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.

El document relaciona 4 àmbits on es produeix la violència masclista: la parella, la família, l’entorn laboral i l’espai social o comunitari i planteja un circuit comarcal d’intervenció coordinada per part dels diferents serveis implicats: serveis socials, serveis específics d’atenció a dones, servei d’intervenció especialitzada, àmbit de seguretat, àmbit de salut i àmbit judicial.

Aquest Protocol, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració del SIE Mataró-Maresme ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i amb la participació de referents de tots el àmbit de la comarca: social, policial, judicial, sanitari i educatiu.

L’acte de presentació va ser conduït per la consellera d’Equitat i Acció Social, Meritxell Romero i hi van intervenir, a banda de responsables tècnics, la directora de l’Institut Català de la Dona, Laura Martínez; la diputada delegada de Polítiques d’Igualtat, Alba Barrusell i la subdirectora general de Famílies de la Generalitat de Catalunya, Engràcia Querol. El president del Consell Comarcal, Damià del Clot, va fer la cloenda demanant als ajuntaments un reforçament polític de les línies d’actuació que estableix el Protocol.

 

Deixa un comentari