Publicat el 17/09/2014

El Govern català ha aprovat declarar bé cultural d´interès nacional l’edifici octagonal romà de Can Ferrerons ubicat a Premià de Mar.
Aquesta vil·la és un cas únic a Catalunya i pràcticament a la Hispania romana i al conjunt de l´occident de l´Imperi romà, ja que existeixen molt pocs edificis octagonals a la Península Ibèrica.
Els propers dies està previst l’inici de les obres d’accessibilitat i obertura al públic del jaciment, que es preveu que finalitzaran abans de la  primavera.

Deixa un comentari