Publicat el 11/12/2014

El text i la pregunta que hi ha a les paperetes de vot és:
El planejament urbanístic vigent a Premià de Mar qualifica l’espai ocupat per l’antiga fàbrica de Can Sanpere com a zona verda i equipaments. El propietari impugnà aquesta qualificació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si la sentència li fos favorable, una forma de garantir l’ús públic de l’espai és expropiar-li per un preu que, en cas de no haver-hi acord, serà determinat pels Tribunals.
Esteu d’acord que l’ajuntament expropiï els terrenys de l’antiga fàbrica Can Sanpere per destinar-los a zona verda i equipaments públics? “
La resposta pot ser SÍ, NO, o en blanc.
La votació es pot fer per via electrònica a través de
www.consultacansanpere.cat o de manera presencial (a partir de les 9.30 h) a qualsevol de les urnes que s’hauran habilitat a diversos equipaments municipals:
– Centre Cívic: c/ Esperança, 19-21
– Biblioteca Martí Rosselló: carretera de Vilassar de Dalt, 100
– Pavelló Municipal: camí del mig, 62
– Edifici del Gas: c/ Joan XXIII, 2-8
– Escola Municipal de Música: carretera de Vilassar Dalt, 52
Per votar caldrà portar:
El DNI o document d’identitat de la persona que vota.
La targeta identificativa que s’haurà de lliurar als membres de la mesa.
El sobre i la targeta de vot, on s’haurà marcat amb una creu la preferència de vot: SÍ, NO (o en BLANC). 
Només es podrà votar en una mesa i
no s’admet la delegació del vot.
En cas que una mateixa persona voti per internet i presencialment, el vot per internet quedarà anul·lat abans de l’escrutini.
Vot per internet:
Per poder utilitzar aquest canal cal introduir el número de DNI o document d’identificació i la clau de pas facilitada a la targeta d’identificació.
L’Ajuntament posarà ordinadors a disposició de les persones interessades al Centre Cívic i a la Biblioteca Martí Rosselló.
Dissabte dia 20 de desembre, a partir de les 12 h, es farà l’escrutini i recompte de paperetes en un acte públic a l’Espai l’Amistat.
Tot el procés comptarà amb una Comissió de Seguiment i Control que s’encarregarà de vetllar per la claredat, la transparència i l’eficàcia. Un segon òrgan, anomenat Comitè de Consultes ciutadanes, s’encarregarà de resoldre els conflictes i els problemes d’interpretació que puguin aparèixer durant el procés de consulta. Aquesta funció l’exercirà el Síndic de Greuges.

Deixa un comentari