Publicat el 19/03/2021

Actualment els jocs d’atzar i les apostes a les xarxes són un fenomen en clara progressió que ha impactat entre els adolescents i joves

El Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona acaba d’editar la tercera càpsula de la col·lecció “Connecta-hi” que, sota el títol “Els teus fills s’interessen per les apostes en línia?”, evidencia la necessitat de sensibilitzar les famílies sobre l’augment de les apostes a Internet per part dels adolescents i joves, així com promoure la prevenció familiar i protegir els nois i noies davant aquesta problemàtica.
Els jocs en línia tenen un alt potencial addictiu per les seves característiques: la disponibilitat les 24 hores del dia i el fàcil accés a webs i apps des de qualsevol dispositiu i de forma anònima, com ara les apostes esportives, una activitat associada a l’esport, socialitzadora i amb una baixa percepció de risc, però que poden portar fàcilment a desenvolupar una addicció.
L’augment dels jocs d’atzar en línia entre els joves també s’ha constatat en els resultats de la darrera enquesta ESTUDES 2018-2019 (Enquesta sobre ús de drogues en l’Ensenyament Secundari) i l’Informe sobre Addicions Comportaments del Pla Nacional de Drogues, on s’observa una major prevalença de nois adolescents que juguen diners online i que augmenta amb l’edat, essent els 18 anys l’edat amb una prevalença més elevada. No obstant, l’informe evidencia que un percentatge d’adolescents, ja des dels 14 anys, juguen diners a Internet.

Per altra banda, un estudi recent del Consell Audiovisual de Catalunya (2020) alerta de l’impacte que té la publicitat en adolescents i joves, que estant fortament exposats a les estratègies que utilitzen operadors de jocs i apostes en línia per captar nous clients: l’oferta de bonus gratuïts i la utilització de personatges famosos i esportistes d’elit que atreuen a consumidors joves.
L’objectiu de la Diputació de Barcelona, a través d’aquestes eines del Centre SPOTT, és ajudar les famílies i personal tècnic municipal que treballi amb infants i joves per poder evitar riscos associats com són: els conflictes familiars, irritabilitat, petits furts, baix rendiment acadèmic o absentisme escolar, un ús problemàtic o una addició.

Col·lecció “Connecta-hi”
Aquests materials formen part de la col·lecció “Connecta-hi” que ja té editades dues càpsules informatives més, sobre xarxes socials i videojocs, adreçades a les famílies amb l’objectiu de promoure bones pràctiques en l’ús de les pantalles.
Aquests recursos suposen una guia per a les famílies a l’hora d’acompanyar els seus fills i filles en la utilització de les pantalles i ajudar-los a actuar de manera preventiva. Alhora, esdevenen un instrument de suport per a professionals municipals.
Les càpsules estan formades per un vídeo acompanyat d’un material de recomanacions que, tant les famílies com el personal tècnic dels ajuntaments, trobaran a la pàgina web de l’SPOTT: https://www.diba.cat/web/spott/-/connecta-hi

Durant els propers mesos, la Diputació de Barcelona continuarà treballant per oferir altres càpsules que abordin temàtiques com ara l’ús del mòbil o l’addicció a Internet, entre d’altres fenòmens associats a les noves tecnologies i l’impacte que tenen en infants i adolescents.

 

Deixa un comentari