Publicat el 14/07/2015

La capital del Maresme, de la mà de l’AFAM, acaba d´iniciar un pioner projecte d’investigació estatal basat en l´origen de la fotografia, la Cianotípia, aplicat per primera vegada en malalts d’Alzheimer i altres demències en fase lleu. Durant tres mesos (23 sessions) la practicaran 6 malalts del Centre de Dia Terapèutic de l’AFAM, ubicat a Mataró.
L´estudi es realitzarà a Centres de Dia de 13 Comunitats Autònomes amb l’objectiu d’observar si la Cianotípia com a activitat millora la qualitat de vida i l´estat emocional positiu (Estat de Flow) d´aquest tipus de pacients per implantar-la en els tots els Centres de Dia estatals especialitzats.
Aquesta iniciativa està promoguda pel Centre de Referència Estatal (CRE) d´Alzheimer de Salamanca, la Confederació Espanyola d´Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències (CEAFA), la Universitat de Salamanca i la Universitat Complutense de Madrid. Es tracta de la primera vegada que es testa la Cianotípia a nivell estatal com a teràpia per a aquest tipus de malalts.
De moment, el projecte d’investigació ha arrencat a Barbastro (Osca) i ara a Mataró a través de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme.
BENEFICIS DE LA CIANOTÍPIA EN MALALTS AMB DEMÈNCIA: “El fet que aquest tipus de teràpia aprofiti capacitats que els malalts d´Alzheimer i altres demències en fase inicial (fins i tot més avançades) mantenen intactes, com pot ser la creativitat i la memòria procedimental, atorga als malalts una sensació de normalitat que pot beneficiar-los molt, millorant la seva qualitat de vida”, afirma Eduardo González, instructor de recerca de la Universitat de Salamanca que ha format a l´equip professional del Centre de Dia de l’AFAM perquè pugui desenvolupar la tècnica i recopilar dades durant els propers tres mesos. González, juntament amb Laura Teixidor, instructora d´Art, també han iniciat la teràpia amb els 6 malalts del Centre que experimentaran la Cianotípia com a mostra representativa catalana. “El fet de donar suport al CRE i ser la mostra representativa de Catalunya és un orgull i ens motiva molt com a Associació”, afirma Joan Carles Molina, Treballador Social de l’AFAM.
EL PROCEDIMENT: després d’una anàlisi prèvia d’obres d’art (realistes i abstractes), els malalts preparen papers fotosensibles, que després exposaran durant 2-3 minuts a la llum solar amb els objectes o parts del cos que vulguin transferir. Se submergeixen ràpidament en aigua, obtenint impressions en tonalitat blaves que, un cop seques, els pacients complementes retocant-les amb colors, pintura o qualsevol altre material artístic.
Aquest estudi sorgeix després que el CRE d´Alzheimer de Salamanca realitzés un primer assaig i observés que els malalts gaudien molt de l´activitat, detectant-se una atenció sostinguda, gestos de plaer i mostres d´orgull pel treball realitzat. El Centre de Dia de l’AFAM ja ha realitzat dues sessions del total de 23 i les reaccions han estat molt positives. S’ha observat interès, plaer i satisfacció en els pacients. S’espera que a finals d’aquest 2015 es facin públiques les conclusions estatals de l’estudi juntament amb una guia sobre el procediment de cara a la futura implantació de la Cianotípia a la resta de Centres de Dia.


                                                                              Associació Familiars Alzheimer Maresme

Deixa un comentari