Publicat el 19/10/2019

El Centre d’Atenció Primària (CAP) Cirera-Molins s’amplia de forma provisional amb mòduls prefabricats que suposaran, a partir de gener del 2020, 4 consultes més i una sala d’espera

Amb l’ampliació, aquest centre del Consorci Sanitari del Maresme, comptarà amb una plaça més de medicina familiar, 20 hores més d’infermeria i 18 hores més d’atenció. Aquesta mesura és provisional mentre s’avança en els tràmits per a la construcció del nou equipament sanitari

Els treballs per a la instal·lació dels mòduls prefabricats per a l’ampliació de l’actual edifici del CAP Cirera-Molins han començat i tenen una durada aproximada de dos mesos. Aquests mòduls s’instal·len en la part posterior del centre actual i suposaran una ampliació dels serveis sanitaris amb 4 consultes més i una sala d’espera, segons informa el consistori mataroní.

A més dels nous espais, també es veuran incrementades les hores d’atenció mèdica amb una plaça de metge de família, 20 hores més d’infermeria i la conversió de mitges a jornades completes.

Representants del Consorci Sanitari del Maresme (CSM) que és qui gestiona aquest CAP i la regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut, Laura Seijo, van convocar una reunió amb les associacions de veïns dels barris (Cirera, Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra) als que dona cobertura aquest equipament sanitari per informar-los de les novetats.

De forma paral·lela a la instal·lació i posada en marxa d’aquesta ampliació provisional, ja s’han iniciat els tràmits per a la construcció del nou equipament que es construirà a la cruïlla de la Ronda de Frederic Mistral amb la Carretera de Cirera.

Un d’aquests tràmits ha estat les modificacions puntuals del Pla de millora urbana i del Pla especial d’equipaments Mataró-Nord per la implantació del nou CAP Cirera-Molins aprovades provisionalment en el Ple del 8 del maig i ratificades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat en data 19 de juny . El Servei Català de la Salut (SCS) ha desestimat adequar i ampliar l’edifici actual en considerar que arrossegaria mancances funcionals, i opta per construir un nou equipament just al costat, a la cantonada de la carretera de Cirera amb la ronda de Frederic Mistral.

El nou edifici tindrà un sostre edificable de 1.700 m² aproximadament, amb planta baixa i un màxim de dues plantes superiors, integrat a la topografia del terreny. Quedarà separat 15,5 m respecte a la ronda i un mínim de 10 m de l’actual CAP, generant un nou espai públic davant per facilitar tant l’accés a l’equipament sanitari com al futur parc que el planejament del sector preveu entre la carretera de Cirera, la ronda Frederic Mistral i l’Escola Marta Mata. La construcció del nou CAP obligarà a traslladar les Pistes de petanca Cirera, que està previst reubicar entre les rondes de Sant Oleguer i de Frederic Mistral.

La modificació del Pla de millora urbana per la implantació del nou CAP Cirera-Molins manté la previsió de construir un equipament de barri dins el futur parc, traslladant aquesta edificació més a l’oest per deixar un espai lliure davant l’escola. L’equipament comunitari tindrà a l’entorn de 1.200 m² de sostre edificat, amb dues entrades a diferent nivell.

Deixa un comentari