Publicat el 12/07/2021

L’objectiu és que l’equipament esdevingui un referent de la població, les entitats i els artistes del municipi, a més d’un espai per al desenvolupament cultural individual i col·lectiu

Arenys de Munt ja disposa d’un nou pla d’usos per al Centre Cívic Can Mallol de la Torre elaborat amb l’assessorament del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona. Durant aquest any està previst que s’acabin les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica de tovalloles Fernando Soler d’Arenys de Munt per convertir-se en el futur Centre Cívic Can Mallol de la Torre.
L’ajuntament va sol·licitar aquest assessorament a la Diputació de Barcelona en el marc de l’oferta del Catàleg de serveis 2020 amb l’objectiu de disposar d’un document que defineixi el projecte i permeti unes orientacions de les bases de programació i gestió de l’equipament abans de la seva obertura.

El Pla d’usos del Centre Cívic Can Mallol de la Torre s’estructura en tres parts:
Un diagnòstic general del municipi i la seva realitat cultural,
El projecte d’adequació i reforma de l’espai, i
Finalment, el pla d’usos i de gestió de l’equipament.

El diagnòstic parteix de l’actualització de les dades publicades en el Pla d’Equipaments Culturals d’Arenys de Munt, redactat el 2016 per tal de concretar les necessitats de la població i de les entitats en aquets moments. Tot i el context actual de pandèmia, el document es focalitza principalment en l’anàlisi de l’activitat cultural habitual del municipi, sense les restriccions imposades per la situació epidemiològica.
En el segon apartat analitza l’actual projecte d’adequació i reforma del nou Centre Cívic amb la seva distribució d’espais, i el darrer apartat planteja una proposta d’ús per a cada un d’aquests espais i es concreten els criteris de programació. Així mateix es presenta una estructura d’organització i un model de gestió.

Les recomanacions tècniques de la proposta de gestió estan encaminades a definir una estructura organitzativa tècnicament òptima i sostenible, on totes les plantes i espais del centre cívic estiguin a ple rendiment.
Amb l’objectiu de facilitar i afavorir el bon ús i gestió dels equipaments socioculturals per fomentar les activitats socials i culturals de la vila, el treball també inclou una proposta general de reglament de cessió d’ús dels espais i equipaments socioculturals de gestió municipal.

Assessoraments culturals
Les actuacions del CERC en l’àmbit dels assessoraments culturals tenen com a objectiu donar resposta a les demandes dels ajuntaments com eina de reflexió per establir a mig i llarg termini nous processos de dinamització i transformació cultural, social i econòmica en el territori.
Més informació sobre els assessoraments culturals del CERC en el següent enllaç:  https://www.diba.cat/es/web/cerc/assessorament

Imatge: Joelpapalini / shutterstock.com. Panoràmica del municipi d’Arenys de Munt

 

Deixa un comentari