Publicat el 30/03/2022

Dissabte 2 d’abril s’inauguren les obres de reurbanització del Camí Ral en el tram entre els carrers de la Cooperativa i de Lepant

 

 

L’actuació en el Camí Ral, que s’emmarca en el Pla d’Impuls al Centre, ha donat més espai als vianants, creant un eix cívic que fa més còmodes, segurs i atractius els desplaçaments per passejar i per comprar.

La intervenció ha tingut un cost aproximat d’1,1 milions d’euros (IVA inclòs), sumant les obres de reurbanització adjudicades per l’Ajuntament a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU per un import de 668.704,68 €, i els treballs de renovació de les xarxes de clavegueram i abastament d’aigua a càrrec d’Aigües de Mataró (adjudicació per 388.953,66 € a CospLaan Obras i Servicios Laantit, SL, als quals cal sumar 41.309,69 € de l’obra mecànica que ha executat directament la companyia municipal).

Les obres van començar el passat juliol i han tingut una durada de 8 mesos. En primer lloc s’ha renovat la xarxa de clavegueram, que presentava un estat de conservació deficient que havia provocat contínues reparacions en els darrers anys. S’han instal·lat 120 metres lineals de canonades de 80 cm de diàmetre i 124 metres lineals de canonades d’1 m de diàmetre, s’han substituït embornals i s’han connectat els claveguerons a les finques.

L’actuació s’ha aprofitat també per renovar la xarxa d’abastament d’aigua potable amb la substitució de tubs de fibrociment per tubs de fosa dúctil i el canvi de vàlvules i hidrants.

Voreres més àmplies i sense barreres arquitectòniques
La reurbanització d’aquest tram del Camí Ral ha afectat a una superfície de 4.616 m2, que ha inclòs el primer tram del carrer de Cosme Churruca i l’encreuament amb el carrer de Jaume Recoder.

S’han ampliat les voreres, que s’han pavimentat amb pedra artificial, i s’han eliminat les barreres arquitectòniques. La vorera del costat muntanya s’ha fet al mateix nivell que la zona de calçada, però amb una línia d’arbrat que separa els dos espais.
Les espècies d’arbrat triades són el ginkgo, el sapinde de la Xina fastigiat, el til·ler argentat i el pistatxer xinès. També s’han plantat diferents espècies herbàcies en jardineres.
Pel que fa a la calçada, s’ha mantingut només un carril per a automòbils i bicicletes en sentit Girona i s’ha creat un carril bici en sentit Barcelona que forma part del projecte d’anella ciclista de Mataró. El paviment a les zones de trànsit és de llambordins de pedra artificial. S’han creat cinc passos adaptats per potenciar el caràcter cívic i garantir l’accessibilitat entre un cantó i l’altre del carrer. El nou enllumenat és de leds i s’ha disposat en columnes entre l’arbrat situat al costat de la vorera de muntanya i adossat a la façana en la vorera de mar. Per últim, s’ha instal·lat mobiliari urbà: bancs, cadires, papereres i aparcaments per a bicicletes.

La inauguració
La inauguració de les obres realitzades tindrà lloc el proper dissabte 2 d’abril.
Està previst que el programa d’actes comenci a les 10.30 h amb una xocolatada; a les 11 h tindrà lloc la visita institucional al carrer; a les 11.30 h es faran els parlaments institucionals presidits per l’alcalde, David Bote; i a les 11.45 h tindrà lloc un concert a càrrec del duo Euphorix.

Pla d’Impuls al Centre
L’embelliment d’aquest tram del Camí Ral s’alinea amb la proposta guanyadora del concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre, ‘Mataró ciutat ideal’, que té per objectiu millorar la qualitat de vida, la imatge i la promoció de la ciutat i l’activitat econòmica.
La remodelació del Camí Ral és la primera gran intervenció urbanística que es fa realitat en l’àmbit del Pla d’Impuls al Centre després de la renovació del paviment de la plaça de Santa Anna  i la reparació del de La Riera.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari