Publicat el 02/11/2016

Els dies 4, 5 i 6 de novembre es faran les votacions entre els 15 projectes finalistes del procés de pressupostos participatius per decidir en què invertir 92.000 € del pressupost municipal. Podran votar tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar majors de 16 anys. La manera d’acreditar que són de Vilassar de Mar serà mitjançant qualsevol dels documents oficials (DNI, NIE) que acreditin la residència al municipi, i en el seu defecte, un volant d’empadronament vigent. Cada persona podrà escollir les propostes a través d’una sola butlleta. Només serà vàlid un vot per participant. Aquesta butlleta inclourà les 15 propostes i la persona haurà d’escollir tres en total. Qualsevol butlleta que contingui més o menys propostes marcades serà considerada nul·la. Per votar hi haurà urnes col·locades el divendres 4 de novembre, de 10 a 20 h, a la Biblioteca, el dissabte 5 de novembre, de 17 a 20 h, a can Bisa, i el diumenge 6 de novembre, de 10 a 13 h, a l’Ajuntament. També podran prendre part en el procés de votacions les entitats registrades al registre municipal d’entitats. Les entitats podran participar presentant a l’Ajuntament un sobre tancat amb un certificat de l’acord de l’òrgan de govern de l’entitat on es facin constar els tres projectes triats per l’entitat. Aquest sobre s’obrirà en el moment de fer el recompte de vots. 

Un cop finalitzat el període de votacions, el mateix dia 6 de novembre, a partir de les 13 hores, es farà el recompte en acte públic i durant el transcurs d’una festa oberta a tothom es proclamaran els projectes seleccionats. La festa comptarà amb el grup d’animació Tres per res i un aperitiu.

Deixa un comentari