Publicat el 18/02/2014

Els més de dos-cents empresaris i autònoms reunits, han deixat clar que s’ha trencat de manera flagrant el contracte social amb les petites empreses i els autònoms, que són la majoria del teixit productiu. Per això, després d’una votació, s’ha pres la decisió de convocar aquest acte reivindicatiu per clamar a favor de la importància d’aquest teixit productiu, exposar els nombrosos greuges que pateixen i reclamar canvis profunds i immediats.
El president de PIMEC, Josep González, ha deixat palesa la “manca de sensibilitat per part del sistema envers les pimes i els autònoms”, tot incidint en el fet que “no deixa de créixer l’aprovació de mesures que estan afectant negativament la competitivitat del nostre teixit productiu”. Entre aquestes mesures, ha afegit Josep González, “podem esmentar els augments en els costos de la Seguretat Social, les polítiques erràtiques i els augments dels preus de l’energia, la creixent pressió fiscal, la manca de crèdit i el seu elevat cost, les contínues i reiterades inspeccions de tot tipus o les traves administratives”. En aquest sentit, el president de PIMEC ha conclòs dient que “es fan promeses de suport que gairebé mai arriben a bon port, i justament les darreres mesures que s’han pres van en la direcció oposada”. En aquest sentit, l’empresariat ha manifestat que els governants s’han mostrat més sensibles als grans lobbies i les elits que als interessos d’aquesta majoria silenciosa.
Segons dades de l’Observatori de la pime de PIMEC, el segment de l’economia que més està patint aquesta greu conjuntura econòmica és el de les pimes i els autònoms, ja que l’any en què va començar la crisi les pimes generaven el 64% del valor afegit dels sectors de mercat. A dia d’avui, aquest paràmetre se situa lleugerament per sobre del 55%.
PIMEC anima els empresaris perquè facin arribar les seves demandes i propostes empresarials a l’adreça de correu electrònic diguemprou@pimec.org, propostes que serviran per completar un manifest de posicionament de les pimes i els autònoms. Aquest document es farà arribar al Govern central i al de la Generalitat perquè prenguin consciència real que moltes de les mesures aprovades en els darrers temps alenteixen la sortida de la crisi, impedeixen generar ocupació i frenen el progrés del nostre país.

Deixa un comentari