Publicat el 23/07/2018

L’Ajuntament està aprofitant els mesos d’estiu per executar les millores que tenia consignades en el pressupost municipal de 2018 per a l’escola

El pressupost de les obres és d’un import superior als 60.000 euros. També a la Generalitat, a través del Departament d’Ensenyament, hi ha previst una inversió de 18.000 euros.
Per part del municipi, aquesta setmana s’han destinat més de 40.000 euros a diversos treballs de pavimentació al pati que utilitzen els alumnes d’educació infantil, amb l’aplicació d’una micro-barreja bituminosa amb una imprimació especial de morter acrílic i un acabat de pigments blaus (a les fotografies podeu veure el pati abans i després de l’actuació). Més endavant, la brigada construirà un nou sorral al pati gran per completar la instal·lació de jocs, circuits i cabanes que els voluntaris de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) han fet mitjançant la recuperació i restauració de barques antigues, pneumàtics i troncs de fusta.

En compliment de la normativa de riscos laborals, també durant l’agost s’instal·larà a la teulada una línia de vida, per valor de 6.300 euros. Es tracta d’un cable que permet accedir-hi, sense risc de caure, per recuperar pilotes, canviar teules o tapar degoters. En els darrers temps també s’han instal·lat malles geotèxtils als talussos de la zona verda adjacent al poliesportiu per evitar la caiguda de rocs i sauló al camí escolar.

Les actuacions a l’escola finalitzaran la primera setmana de setembre amb la substitució de 30 punts de llum per d’altres de tecnologia LED. Aquesta mesura està dotada amb 12.000 euros i redundarà en l’estalvi energètic i la millora de les condicions d’il·luminació dins les aules.

Totes aquestes inversions s’afegeixen al pagament de les factures d’aigua, calefacció i electricitat, així com a les despeses associades al manteniment de l’edifici que regularment realitza el conserge i la brigada, o que requereixen la contractació d’alguna empresa especialitzada.

Protecció contra incendis
Per evitar la propagació del foc en cas d’incendi, la Generalitat sectoritzarà les dues escales interiors de l’edifici mitjançant la formació de sengles envans amb plaques guix ignífugues i la col·locació de portes tallafoc al primer pis. També se substituiran les respectives portes situades a la planta baixa, així com les dues del menjador, per d’altres amb tanca antipànic i sortida cap a l’exterior per facilitar l’evacuació des de dins en cas d’emergència. Aprofitant l’avinentesa, es refaran i s’adaptaran a la normativa vigent les baranes d’ambdues escales i s’aprofitarà perquè les rampes també tinguin el seu passamà.

 

 

Deixa un comentari