Publicat el 10/06/2020

 Premsa Comarcal està demanant a les administracions públiques que vetllin pels interessos de la premsa comarcal i local, i els donin suport

Des de l’ACPC s’ha creat un segell destinat a ser inserit en totes les publicacions associades el qual serveix per ratificar els estudis de l’OMS i els principals centres d’investigació de tot el món on es diu que el virus de la COVID-19 no es transmet ni a través del paper de diari, ni del de les revistes.
Aquesta acció de l’ACPC es fa després d’una nota de premsa emesa el passat dia 15 de maig (teniu la nota aquí: https://www.premsacomarcal.cat/noticia/6156/comunicat-de-lacpc-sobre-la-seguretat-dels-diaris-en-la-transmissio-de-la-covid-19), que ja detallava totes les fonts estudiades i que concloïa que “l’exposició a la Covid-19 a través del paper de diari és pràcticament inexistent i que el contacte amb els diaris és segur”.
Aquesta iniciativa cal emmarcar-la dins la feina que des de l’ACPC s’està duent a terme per intentar que la COVID-19 afecti el mínim possible a les capçaleres associades. En aquest sentit, Premsa Comarcal està demanant a les administracions públiques que vetllin pels interessos de la premsa comarcal i local, i els donin suport.
Específicament en aquest cas, s’ha reclamat a la Conselleria de Sanitat que emeti un comunicat desmentint el rumor que corre sobre la transmissió de la COVID-19 a través del paper de premsa. Mentrestant no s’emet aquest comunicat, s’ha decidit posar en marxa aquest segell, el qual fa visible als seus més de 680.000 lectors (segons el darrer estudi d’audiència) que la COVID-19 no viu al paper tal com sentencia l’OMS.
Premsa Comarcal aglutina la pràctica totalitat d’empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d’informació general existents a Catalunya, escrites en català. En total es tracta de més 150 publicacions, entre format paper i digital.

Deixa un comentari