Publicat el 10/06/2015

L’Ajuntament de Teià precisa incorporar a set persones amb contracte laboral temporal pels Serveis de Manteniment (contractació de 7 mesos de durada dins l’exercici 2015)
Aquesta contractació de personal es realitza dins del Programa complementari de foment de l’ocupació local pel 2015 de la Diputació de Barcelona, que té per objecte el foment de l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades o desocupades, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació.
Els perfils que es precisen, és d’homes o dones amb iniciativa, per desenvolupar totes les funcions que els puguin ser encomanades d’acord amb les categories i funcions detallades a continuació: 
1 plaça encarregat/da de Serveis de Manteniment (coordinador-a Plans ocupacionals)
2 places categoria de Oficial de Manteniment /Pintura
4 places categoria Operari/ària de Neteja viària i/o Manteniment
ajuntament@teia.cat
93 540 93 50
93 540 93 52
www.teia.cat

Deixa un comentari