Publicat el 20/01/2017

L’Àmbit de Badalona Educadora de l’Ajuntament de Badalona ha convocat la dinovena edició del concurs Crema’l tu!, Premi de Disseny del Dimoni de Badalona de les Festes de Maig, que cada any crema a la platja de Badalona la nit de Sant Anastasi, el 10 de maig.
Un cop el jurat hagi triat el disseny guanyador del futur Dimoni, un constructor donarà forma al dibuix. Finalment, aquest Dimoni es plantarà a la platja uns dies abans de la Cremada, a la vista de tota la ciutadania.

Aquest concurs va néixer l’any 1999 amb la voluntat d’obrir a la ciutadania una convocatòria que permetés dissenyar un dels símbols culturals de la ciutat. 
El Dimoni construït és una estructura de fusta d’entre 12 i 14 metres d’alçada, i la majestuositat de la figura convoca molts ciutadans i ciutadanes. Els infants de la ciutat l’homenatgen fent altres dimonis petits amb la intenció que cremin al costat del Dimoni gran durant la Cremada la nit del 10 de maig. 

La Cremada del Dimoni és una activitat cultural que se celebra a Badalona des de l’any 1940. La tradició es remunta a l’any 1785, coneguda gràcies a les descripcions que fa el Baró de Maldà en el seu Calaix de sastre, on escriu ”sent los mariners y pescadors gent de tabola i tunanteria, calaren foch a un figurón…”. Aquesta activitat s’emmarca dins dels actes de celebració de la Nit de Sant Anastasi, que, des de fa uns anys, s’ha consolidat com a festa popular, sent la Cremada del Dimoni la festa gran de tots els badalonins i badalonines. Tant és així que la Cremada del Dimoni va ser declarada d’interès turístic per la Generalitat de Catalunya l’any 1991. 

La Cremada del Dimoni és l’acte central de les Festes de Maig de Badalona, que són el conjunt d’activitats culturals que se celebren al voltant del dia de Sant Anastasi, patró de la ciutat, l’11 de maig. La nissaga de dissenyadors i constructors del dimoni, des de l’any 1940, és llarga: Francesc de Paula Giró, Jaume Ribó, Domènec Giró, Miquel Xirgu, Emili Bultó i Tero Guzman, han contribuït a donar la representació del Dimoni. Des de l’any 2006 la construcció del Dimoni és obra de Ramon de los Heros, dibuixant i artista plàstic badaloní, especialista en construcció d’escenografies. I a partir de 1999, el disseny del Dimoni es tria a partir del concurs Crema’l tu!

Resum de les bases
· L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de l’Àmbit de Badalona Educadora, convoca el dinovè concurs Crema’l tu!, Premi de Disseny del Dimoni de Badalona de les Festes de Maig. 

· S’hi poden presentar persones físiques majors de 16 anys i es pot presentar de forma individual (1 autor) o conjunta (2 o més autors). Els dissenys s’han de lliurar en paper mida DIN-A3 (297 × 420 mm), impresos per una sola cara, en color i a escala, en què es detalli l’alçària (vista frontal) i el perfil de la figura (vista lateral). També s’ha de facilitar una proposta de pedestal sobre el qual s’ha de recolzar la figura, amb les mateixes especificacions anteriors. 

· Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni ha de tenir un contingut al·legòric, crític o irònic evocador d’aspectes de la realitat actual o històrica.

· A l’hora de pensar en el disseny de la figura, cal tenir en compte que, d’acord amb la tradició, el dimoni s’ha de concebre com un monument en flames, per la qual cosa és preferible que, per tal que pugui cremar sense dificultats, el disseny de la figura sigui estilitzat. D’altra banda, i seguint aquests requisits, la base ha de tenir prou amplada per a què la figura s’hi pugui subjectar dreta, ja que una vegada construïda, tindrà una alçària aproximada d’entre 12 i 14 metres. 

· El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició d’enguany. 

· En els dissenys només hi ha de constar el títol corresponent, i mai el nom de l’autor. Cal adjuntar al disseny un sobre tancat amb el títol corresponent (que solament s’obrirà en cas de resultar guanyador), dins del qual hi ha de constar les dades següents: nom i cognoms de l’autor, el telèfon, i també la fotocòpia d’un document d’identificació oficial (DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial). Així mateix, cal indicar el mitjà preferent o el lloc en què s’han d’adreçar les notificacions, i adjuntar el formulari signat amb la manifestació expressa del caràcter original i inèdit del disseny que es presenta. L’imprès es pot descarregar a www.badalona.cat.

· El premi en metàl·lic serà de 1.000 €. 

· El jurat està format per persones o entitats vinculades al món de la cultura.

· El jurat pot declarar el premi desert si valora que cap dels dissenys presentats té un minimum eticum de qualitat o no s’ajusta als requisits esmentats. En aquest cas, l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent de contractació a les administracions públiques, adjudicarà el disseny a un professional de prestigi. 

· Per imperatius tècnics de la construcció de la figura, l’Ajuntament, en col·laboració amb l’autor, es reserva el dret a modificar el disseny de l’obra guanyadora. 

· El guanyador, pel fet de participar al concurs, cedeix els drets d’explotació comercial de la imatge del dimoni a l’Ajuntament de Badalona. 

· Cal trametre els originals a l’Àmbit de Badalona Educadora (edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta. 08911 Badalona, de 9 a 14 h). El termini de presentació és fins al dia 3 de març de 2017. Els dissenys no premiats i les seves còpies no es conservaran si els autors corresponents no els van a cercar en un termini de 3 mesos una vegada adjudicat el premi. Consulteu les bases completes a www.badalona.cat. L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una nota de premsa.

Deixa un comentari