Publicat el 16/06/2021

En relació a les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el TecnoCampus manifesta la més absoluta repulsa a qualsevol comportament d’assetjament a les seves aules

TecnoCampus vol posar de manifest els següents punts en relació a aquest cas:

• Aquests fets, denunciats el passat mes de febrer per diverses estudiants, van ser tractats amb la màxima diligència per part de la Unitat d’Igualtat del TecnoCampus, que amb total independència va instruir un expedient que ha conduït, finalment, a la desvinculació professional del professor afectat.

• Des del 2011, la institució disposa de pla d’igualtat i d’un protocol per prevenir i solucionar conductes percebudes com discriminatòries, violentes o d’assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. És, doncs, una institució pionera en aquesta matèria.

• El professorat del centre ha participat en accions formatives i de conscienciació sobre la matèria com a part de les actuacions de prevenció, i la perspectiva de gènere s’incorpora de forma transversal a totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca. En aquest sentit, el TecnoCampus reivindica la bona feina i professionalitat del conjunt del seus professionals.

• Finalment, la institució manifesta la solidaritat amb les estudiants afectades, a les quals ha atès i donat suport amb la màxima celeritat, aixÍ com el ferm compromís amb l’eradicació en l’entorn universitari de qualsevol comportament d’aquest tipus.

www.tecnocampus.cat

Deixa un comentari