Publicat el 09/11/2021

La Regidoria de Medi Ambient informa que aquests dies s’han posat en marxa les feines de gestió forestal de Can Cabot de Munt, i que l’actuació s’allargarà fins a final d’any

Aquestes tasques tenen com a objectiu millorar l’estat sanitari de l’arbrat a la finca, reduir el risc d’incendi i posar-la a punt atesa l’actual situació de crisi climàtica.
Per assolir aquest objectiu es farà una selecció de danys i una retirada d’arbres fins assolir una densitat arbòria que pugui ser sostenible. S’escolliran sobretot aquelles espècies més adaptades als climes mediterranis. La majoria de troncs atallats seran retirats: els de pi pinyoner, per fer biomassa, i els d’alzina, per a llenya.
En el cas de les branques, es trituraran les situades a menys de 25 metres dels camins; la resta es tallaran segons marca la normativa vigent. L’objectiu és que aquestes restes tornin al sòl com a nutrients de la vegetació que hi resti.

Les obres es duran a terme a través de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre-Corredor i compten amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació de Barcelona.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Llavaneres

Deixa un comentari