Publicat el 04/11/2019

La primera fase de la demolició es durà a terme manualment a causa de la complexitat de l’operació, que podria allargar-se durant unes setmanes

Aquest dilluns s’han iniciat els treballs previs per enderrocar l’edifici del passatge de la Torre 16, situat al barri de La Salut de Badalona. El bloc d’habitatges va ser desallotjat el passat dilluns per problemes estructurals i aquest dissabte, seguint criteris tècnics i després d’avaluar i constatar el risc de col·lapse de l’immoble, l’Ajuntament de Badalona va determinar que s’havia de demolir de manera imminent, després de les recomanacions dels tècnics municipals, els Bombers de la Generalitat i els responsables de seguretat de l’Ajuntament.
Els treballs d’esfondrament de l‘immoble són de gran complexitat, requeriran treballs previs i es dividiran en dues fases, una manual i una altra mecànica. S’ha decidit utilitzar aquesta tècnica perquè és la més conservadora i segura per a les persones treballadores que faran la demolició i també perquè és la que pot causar menys afectacions al voltant de l’edifici.
Avui mateix s’han iniciat els preparatius de la demolició, que inclouen el tall dels subministraments de llum i telèfon, la retirada de les línies elèctriques i telefòniques que hi ha en aquesta àrea del carrer, la desconnexió del subministrament de gas i la preparació de la zona per començar l’enderroc. Mentre es duguin a terme aquestes tasques i hi hagi qualsevol risc per a les persones derivat de la demolició, l’accés als carrers adjacents (el passatge de la Torre i part del passatge dels Encants) romandrà tancat.

Un cop enllestits els treballs de preparació, es durà a terme la primera fase de l’esfondrament, que s’executarà de manera manual a causa de la complexitat de l’operació. Aquesta fase, que s’estendrà fins que s’arribi al forat de la façana que hi ha a la segona planta de l’edifici o fins que quedi eliminat el risc de col·lapse, es produirà mitjançant grues mòbils autopropulsades amb cistelles. Quan s’hagi estabilitzat la situació i es consideri que l’enderrocament és segur, començarà la segona fase de l’operació, executada mecànicament amb una retroexcavadora equipada amb braç i pinça.

L’empresa contractada per efectuar les tasques de demolició és Obres i Serveis Roig SA, que va ser seleccionada entre les dues propostes presentades seguint criteris tècnics. El pressupost de l’operació és d’entre 350.000 i 450.000 euros més IVA. L’import definitiu dependrà de com es desenvolupin i quins recursos necessitin els treballs de demolició. Per portar a terme l’enderroc l’empresa disposa de sis operaris, un encarregat, dos tècnics qualificats, diverses grues i camions per retirar les runes.

Edifici desallotjat des del dilluns 28 d’octubre
Des de l’any 2017, l’Ajuntament de Badalona havia fet cinc requeriments per tal que s’efectuessin reformes en les esquerdes de la façana i en les bigues del terrat de l’immoble. Els tècnics municipals van accedir a l’edifici del passatge de la Torre, número 16, el passat dilluns 28 d’octubre després de rebre una comunicació dels Bombers que havien estat alertats per un veí de l’immoble que havia observat algun despreniment en l’edifici. Després de la inspecció efectuada i en detectar-se que el bloc presentava aluminosi es va decidir que, per motius de seguretat, les persones que hi vivien abandonessin els seus habitatges, un total de 42 persones. També es van desallotjar, per precaució, les finques número 11 i 14 del mateix passatge, on hi viuen 6 persones.

Inicialment, des de l’Ajuntament es tenia la intenció d’apuntalar l’edifici, però divendres 1 de novembre l’estat del bloc de pisos es va deteriorar perillosament en patir un important despreniment en la façana. Un cop es va comprovar l’abast de la situació i davant el risc de col·lapse imminent, divendres al matí l’Ajuntament va decidir amb la recomanació de Bombers de la Generalitat desallotjar 14 finques adjacents, fet que va afectar un total de 57 persones. Dissabte 2 de novembre, després d’una reunió amb els tècnics municipals, Bombers de la Generalitat i Guàrdia Urbana, l’Ajuntament va prendre la decisió de descartar l’apuntalament i optar per la demolició de l’edifici.

El centenar de persones afectades per aquesta situació han estat allotjades amb familiars i amics, han tingut a la seva disposició el Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i s’han derivat des de l’Ajuntament de Badalona cap a pisos i aparta-hotels. Entre les persones afectades, les que viuen en les 14 finques adjacents desallotjades preventivament el passat divendres podran retornar als seus habitatges quan es pugui garantir la seguretat dels immobles.

L’edifici del passatge de la Torre 16 no es va construir de forma il·legal. És una construcció de l’any 1967 que no segueix l’ordenació urbanística de la zona ja que es va construir abans del Pla General Metropolità que data de l’any 1976.

 

Deixa un comentari