Publicat el 20/03/2018

El centre disposa de 10 places per a mamàs i 10-12 bebès amb una estada aproximada de tres mesos

L’Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa un nou Hospital de Dia per a mares que acaben de tenir un fill i presenten trastorns mentals com la depressió o la psicosi postpart. El centre disposa de 10 places per a mamàs i 10-12 bebès amb una estada aproximada de tres mesos.
Segons estudis internacionals s’estima que una de cada quatre dones embarassades podria presentar algun problema de salut mental –els més comuns són l’ansietat i la depressió- i que el 4% d’aquests trastorns serà greu o complex. Igualment, les mares amb patologies mentals prèvies, especialment amb trastorn bipolar o trastorns depressius, tenen un alt risc de descompensació en els primers mesos postpart. “Un dels objectius de l’Hospital de Dia Mare-Bebè és el d’assegurar, en un espai terapèutic confortable, la continuïtat de l’atenció de la mare i del bebè, que afavoreixi el vincle i la cura”, ha afirmat la coordinadora de la Unitat, Lluïsa Garcia-Esteve. “Aquesta unitat és un exemple clar de l’aposta del Departament de Salut als últims anys per la salut mental, amb una inversió addicional de 70 milions l’any 2017”, ha afirmat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, que ha precisat que el centre del Clínic ha comptat amb un pressupost de 400.000 euros per a la seva posada en marxa i primer any de funcionament. “L’embaràs i el part fa que moltes dones estiguin en una situació de més vulnerabilitat i aquesta és una iniciativa que aposta clarament per solucionar problemes de salut mental amb clara perspectiva de gènere i amb grups vulnerables”, ha assenyalat Elvira, que ha fet un recorregut per les instal·lacions –a la tercera planta de la seu de la Maternitat- acompanyat de Garcia-Esteve.

El centre, pioner a l’estat espanyol i alineat amb les recomanacions internacionals, compta amb professionals de psiquiatria, psicologia d’adults i infantil, treball social i infermeria. “Les dones que se’n podran beneficiar són tant les que tenen un trastorn mental greu previ a ser mares, com les que en pateixen un després del part”, ha volgut deixar clar la coordinadora d’aquest Hospital de Dia. Els problemes de salut mental en el període perinatal es poden associar a més dificultats en el funcionament social i personal, de manera que quedi afectada la capacitat de cura de la dona tant d’ella mateixa com del bebè. En aquest sentit, l’hospital treballa per millorar la prevenció, la detecció i la intervenció dels trastorns mentals greus mitjançant l’ús de tractaments especialitzats en les patologies mentals perinatals.
Per això, s’elabora un programa individual adequat a les necessitats de cada dona i nadó, tant durant l’embaràs com en els primers dotze mesos de vida de l’infant. “Els tractaments es basen en intervencions que afavoreixen l’alletament matern, la interacció entre la mare i el bebè, la criança respectuosa i positiva, així com la incorporació progressiva a la quotidianitat, fomentant el vincle amb la comunitat i la família”, ha enumerat Garcia-Esteve, que ha detallat activitats per reduir l’estrès com el ‘mindfulness’, el massatge infantil o la gravació en vídeo de la interacció mare-fill per avaluar tant la relació com la resposta cognitiva del bebè. Les usuàries també tenen activitats en grup i el suport de diverses mares que ja han passat per aquesta experiència. “Ajuden molt a superar un estigma social que és molt evident en aquesta etapa. Les mares amb depressió postpart ho passen en silenci i vergonya”, ha reconegut la coordinadora de la Unitat.

L’Hospital de Dia Mare-Bebè és un recurs terapèutic i voluntari, que ofereix teràpies intensives i específiques durant l’any següent al part i que evita l’efecte que té el fet de separar la mare del nadó i facilitar que la dona segueixi alletant i tenint cura de l’infant de manera supervisada, acompanyada i assistida. Per tal d’atendre el nombre més elevat de mares i adequar els horaris a les diferents necessitats, l’estada pot ser parcial o completa, cosa que amplia l’oferta fins a 15-18 places. Es calcula que, anualment, es podran atendre 50-60 mares i els seus bebès de Barcelona i àrea d’influència metropolitana.

També a la Vall d’Hebron i al Consorci Sanitari de Terrassa
L’Hospital de Dia Mare-Bebè té el suport del programa específic de psiquiatria i psicologia perinatal, on s’atenen anualment unes 300 dones. Amb aquesta iniciativa, el Departament de Salut incorpora la perspectiva de gènere en les polítiques de salut mental i impulsa programes especialitzats per l’atenció a les dones amb problemes de salut mental durant l’embaràs i el part a l’Hospital Clínic però també a Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, i al Consorci Sanitari de Terrassa, amb un pressupost d’uns 200.000 euros.

ACN Barcelona

Deixa un comentari