Publicat el 15/11/2016

El passat dimarts es va dur a terme una actuació conjunta entre el Departament de Disciplina Urbanística de l’Ajuntament de Badalona i la Guàrdia Urbana per tal clausurar diverses activitats recreatives i industrials, concretament activitats de magatzem, ferralleria, restauració i distribució de gas butà, que es realitzaven de forma il·legal al Turó d’en Seriol (barri de Les Guixeres) de Badalona. 

Mitjançant un precinte administratiu s’han clausurat aquelles activitats que no disposaven de la llicència pertinent per desenvolupar la seva acció en aquest espai catalogat com a parc urbà d’abast metropolità. El precinte els prohibeix continuar exercint l’activitat però se’ls permetrà accedir per buidar els materials. Aquesta mesura permetrà preservar l’entorn mediambiental que estava en risc.

L’actuació respon al compliment dels expedients de disciplina urbanística de protecció de la legalitat urbanística que es van iniciar a finals de l’any 2009 amb informes de l’Àrea de Medi Ambient i Guàrdia Urbana que alertaven que s’estaven realitzant activitats recreatives i industrials sense llicència en aquest espai. Aquests informes van provocar l’obertura de diversos expedients de disciplina urbanística des del 2010 en què es demana la suspensió provisional immediata de les activitats. La tramitació dels expedients disciplinaris ha suposat diverses multes coercitives, en alguns casos fins a 6 al llarg d’aquests anys, i diverses sentències del Jutjat contenciós administratiu han donat la raó a l’Ajuntament de Badalona. Dues de les activitats que inicialment tenien expedient obert, van clausurar la seva activitat en aquest espai l’octubre del 2010 i l’abril del 2015. L’actuació s’emmarca en l’obligació i la responsabilitat del consistori de fer complir la normativa. 

Els propietaris de les diferents activitats eren plenament coneixedors de la seva situació, i els seus drets han estat garantits en tot el procés dels darrers 6 anys.

El regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran, ha comentat que “el govern ha estat molt curós amb el compliment dels tràmits i la llei al respecte, malauradament ha estat necessari actuar davant d’aquests usos il·legals per preservar l’espai natural del Turó d’en Seriol”. El segon tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha afegit que “aquesta actuació tindrà la seva continuïtat en un nou procés en què s’exigirà a la propietat dels terrenys la seva restauració i que compleixi amb el seu deure de mantenir aquest espai”.

Deixa un comentari