Publicat el 02/08/2017

 

L’equipament es caracteritzarà per ser un únic punt de distribució gratuïta d’aliments per a tot el municipi, cogestionat per l’Ajuntament i tres entitats socials del territori

El passat dilluns 31 de juliol, es va signar un conveni fruit del treball de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i les tres entitats socials del municipi (Càritas, Creu Roja, i Fundació Temps i Compromís) per tal de crear el Centre de Distribució d’Aliments “La Sitja”.
L’equipament es caracteritzarà per ser un únic punt de distribució gratuïta d’aliments per a tot el municipi, cogestionat per l’Ajuntament i aquestes tres entitats socials del territori, i que atendrà totes les persones i famílies en situació de pobresa o risc d’exclusió social derivades pels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament.

Actualment existeixen tres bancs d’aliments que atenen aproximadament a 290 famílies (unes 850 persones) al municipi en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. El projecte de creació del Centre neix amb la voluntat de trobar una fórmula de gestió conjunta, de tirar endavant un projecte social de banc d’aliments unificat entre l’Ajuntament i les tres entitats per garantir una prestació equitativa igualitària a tota la ciutadania, optimitzar recursos humans i materials, adequar l’espai a la normativa actual i afegir valor al projecte aportant ítems com la informatització del procés, el treball el xarxa, el foment del voluntariat, etc.

La posada en marxa d’aquest servei compta amb un pressupost de 128.000  euros per aquest any 2017 i, a més de la distribució d’aliments i productes higiènics de primera necessitat (sobretot infantils), entre les funcions d’aquest centre també hi haurà la col·laboració amb el SBAS en el pla d’intervenció i seguiment de la persona o família, la realització d´activitats de foment de l’autonomia personal i social i l’organització de recaptes, campanyes de sensibilització, activitats educatives, etc.

Les entitats tenen conveni amb l’Ajuntament que permet que rebin una subvenció que els permeti fer front a l’adquisició dels productes a distribuir, a banda del que reben de la Unió Europea, de la Fundació Banc d’aliments i de proveïdors privats. En el marc del Consell Municipal de Benestar Social es va acordar l’any 2015 iniciar un treball conjunt entre les tres entitats que realitzen tasques de distribució d’aliments i l’Ajuntament, per tal de fer una acció col·laborativa que millorés els diferents serveis que s’estaven oferint al municipi.

 

Deixa un comentari