Publicat el 12/09/2016

Amb la inauguració de can Llaurador, Teià culmina el procés de catalogació i conservació del seu fons documental mitjançant l’adequació d’un arxiu municipal. Serà un arxiu atès a demanda de l’usuari que contindrà documentació de 1960 fins a l’actualitat, a més dels llegats particulars dels fons Barrera i Batllori. 
La documentació històrica s’ha transferit a l’Arxiu Comarcal per assegurar-ne la conservació, seguretat i accés al públic.

Cessió reversible
Amb una població inferior a 10.000 habitants, Teià no té l’obligació segons la Llei 10/2001 de tenir un arxiu aconduït per un arxiver propi, però sí té el deure de conservar la seva documentació de forma adient i segura, així com de garantir-ne l’accés a la ciutadania. En aquests casos, la Llei contempla que els arxius comarcals de la Generalitat puguin assumir la custòdia temporal de la documentació històrica mitjançant un conveni de comodat aprovat pel ple. En el cas de Teià, la sol·licitud va ser acordada pel ple municipal del mes de març -amb el vot favorable d’ERC-Compromís per Teià i CDC, i el vot contrari de GdT- i el comodat va ser efectivament signat per ambdues parts el passat 7 de juliol a Mataró. “A tots ens dol perquè la sentim nostra, però es trobava dispersa i en un estat deplorable”, diu el regidor de Patrimoni.

El comodat s’estableix per temps indefinit, si bé l’Ajuntament pot sol·licitar el retorn temporal de part de la documentació dipositada i, fins i tot, la seva restitució total i definitiva de forma unilateral. Ribas no descarta aquesta opció, però la veu llunyana. “Quan vinguin temps millors i es pugui assumir econòmicament, es pot plantejar destinar tota la planta baixa de la masia a l’arxiu, ja que les altres dues sales no n’hipotequen l’ús: es tracta d’una sala polivalent i d’una altra per a reunions i conferències”.

Documentació històrica
La documentació històrica cedida a l’Arxiu Comarcal aplega un total de 50 metres lineals. Hi destaquen dos pergamins amb privilegis reials de l´any 1505, així com diversos plànols, padrons municipals i correspondència dels segles XIX i XX. 

Els llibres d’actes anteriors a 1960 ja han començat a ser digitalitzats; un procés feixuc que abastarà tota la documentació i que quedarà enllestit abans de 4 anys per tal de fer accessible tota la documentació per Internet.
Per arribar a aquest punt, l’Ajuntament ha hagut de contractar un tècnic arxiver autònom que durant els mesos previs ha classificat i catalogat tota la documentació abans d’identificar i transferir-ne una part a l’Arxiu Comarcal i de procedir a la supressió d’aquella que podia ser eliminada.

Deixa un comentari