Publicat el 17/01/2020

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) està duent a terme una campanya específica perquè tots els treballadors i treballadores disposin de la informació relativa a la seva situació laboral i les seves bases de cotització, amb l’objectiu que tinguin coneixement de totes aquestes dades i puguin efectuar les comprovacions oportunes

La TGSS ha pretès eliminar en el possible els enviaments en paper, de manera que el 70% dels avisos s’han realitzat per SMS als números de telèfon mòbil que consten en el fitxer d’afiliats. En aquests SMS s’inclou un enllaç des d’on es pot descarregar l’informe de vida laboral. S’han detectat falsos rumors en pàgines web i missatgeria instantània que alerten que aquests SMS són una notícia falsa o programari maligne, però es tracta d’una campanya real i amb totes les garanties de seguretat que ofereixen els diferents canals de comunicació d’aquest organisme públic de la Seguretat Social.
A Catalunya s’estan enviant a 3.863.142 catalans i catalanes, dels quals 2.863.723 corresponen a la província de Barcelona, ​​1.980.754 a través de SMS i la resta (882.969) per correu ordinari.

Tots aquells treballadors i treballadores que estiguin registrats en el sistema cl@ve  o disposin de certificat electrònic també poden descarregar l’informe de vida laboral directament des de la Seu Electrònica de la Tresoreria General sense necessitat de rebre l’SMS, a través del Servei “Comunicació de Vida laboral i Bases de Cotització als treballadors “, de l’apartat Ciutadans/Informes.

D’aquesta manera, la TGSS ha reprès la campanya d’enviament d’aquests informes, que es va dur a terme any a any entre 2011 i 2017 amb informació relativa a l’exercici anterior, però que no es va fer en 2018. Per això, en la campanya d’aquest any s’inclouen les bases de cotització dels anys 2017 i 2018, així com el període de gener a setembre de 2019 de tots aquells treballadors i treballadores que hagin estat donats d’alta en algun moment d’aquest període. Principals novetats En l’informe de vida laboral i bases de cotització es poden trobar els dies que ha estat en alta en cadascun dels exercicis, les situacions de pluriocupació i pluriactivitat, coeficient a temps parcial, si n’hi ha, i conveni col·lectiu que s’empara en cada situació. Aquesta última és una de les novetats d’aquesta campanya. A més, l’apartat de Bases de Cotització inclourà les bases de 2017, 2018 i des de gener de 2019 fins a l’últim període de liquidació disponible. Als treballadors amb 60 o més anys se’ls ha ampliat la informació de les bases de cotització als darrers 21 anys, ja que la quantia de la seva futura pensió de jubilació està vinculada a elles. Una altra novetat és que, al costat de l’habitual informe amb dades de la situació actual del  treballador, s’incorpora un segon informe amb el títol ‘Informació d’interès de la seva cotització a l’any 2018’, que rebran tots els treballadors i treballadores que hagin estat donats d’alta en l’any 2018 per empreses que hagin efectuat les liquidacions de quotes mitjançant el Sistema de liquidació Directa. La informació que inclouà és:
•        Base de cotització per contingències comunes acumulades anuals i gràfic evolutiu de les bases mensuals de cotització de 2018.
•        Import calculat acumulat de les quotes de 2018, distingint l’aportació de l’empresa i la del treballador o treballadora.
•        Relacions laborals a 2018 d’ocupador de llar: dies d’alta i import de les retribucions.
•        Situacions d’incapacitat temporal i de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància, l’any 2018.
Els responsables de la Direcció Provincial de Barcelona de la TGSS insisteixen en la importància que tots els treballadors i treballadores comprovin que les dades de la seva vida laboral i bases de cotització es corresponen amb els períodes en què han cotitzat i per les bases que l’han fet. Aquestes dades són fonamentals a l’hora de rebre prestacions com, per exemple, és el cas de les pensions de jubilació o altres prestacions com maternitat o paternitat, la regulació de les quals exigeix ​​uns períodes mínims de cotització. A més la quantia de les pensions es correspon amb les bases de cotització i el nombre d’anys cotitzats

Deixa un comentari