Publicat el 08/06/2017

L’Ajuntament destina 94.000 euros de material per a la Policia Local durant el 2016 i els primers mesos de 2017 i aprova invertir 600.000 euros més al llarg del mandat

Amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la ciutat, la Guàrdia Urbana de Badalona acaba d’incorporar un radar mòbil per mesurar la velocitat dels vehicles i diversos aparells drogotest que tenen com a funció detectar aquelles persones que circulen després d’haver consumit substàncies estupefaents. D’altra banda, també s’han incorporat 42 aparells de transmissió (walkies), a través d’un conveni amb la Generalitat, que serviran per millorar la comunicació dels membres de la Guàrdia Urbana mentre desenvolupen la seva feina i a l’espera que finalitzi el procés de licitació dels nous aparells transmissors que incorporaran les últimes innovacions tecnològiques.

El nou radar mòbil ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana, tot i que fins a la setmana vinent no sancionarà als conductors i conductores que sobrepassin els límits de velocitat, que seran només advertits durant aquests primers dies. Un cop hagi passat aquesta primera setmana de proves, les infraccions captades per l’aparell de mesura de velocitat sí que seran sancionades seguint els paràmetres que regeix la llei.
Amb el nou aparell mòbil, els diversos drogotest i l’increment de controls d’alcoholèmia que s’han anat realitzant en els darrers mesos, l’Ajuntament vol accentuar la lluita contra la sinistralitat en les carreteres i carrers de la ciutat, tot i que les dades comparades del primer trimestre del 2017 són positives respecte les de l’any anterior.

Durant el període comprés entre el mes de gener i el d’abril d’aquest any, el nombre d’accidents amb víctimes s’ha reduït un 14% respecte a les dades del mateix trimestre del 2016
En total, durant el primer trimestre de l’any 2017 s’han produït a Badalona 203 accidents de trànsit. Les principals causes d’aquests sinistres són les errades o manca de perícia per part de la persona que condueix el vehicle (30 casos), el fet de no respectar un senyal de cediu el pas (24 casos) i la manca d’atenció a la conducció (20 casos).

700.000 euros per millorar la seguretat i les condicions de treball i 200.000 euros més per a vestuari i armilles
Durant l’any 2016 i fins a l’abril del 2017, l’Ajuntament de Badalona ha destinat un total de 94.031 euros en despeses relacionades amb el cos de la Guàrdia Urbana per millorar les condicions de treball dels agents per tal que puguin oferir un servei a la ciutadania amb la major implicació i eficiència possible. Aquesta partida, del pressupost ordinari, s’ha destinat a la compra de 80 armilles, 12 cascos integrals i 30 cascos de motos, ulleres simuladores alcoholèmia alta visibilitat, làmines parabales i cortina antifragments per a unitat de tir, 62 fundes de pistola, 300 portacarregadors balístics, 70 guants antitall i 10 guants per a motoristes, 6 maletes, 80 panells, 2.000 siluetes de tir policial, roba de treball i altres materials de seguretat.
A banda d’aquest material ja adquirit, l’Ajuntament ha aprovat destinar 607.000 euros més per a la Guàrdia Urbana dins el pressupost d’inversions que s’executarà a partir d’aquest 2017 i al llarg del mandat. Aquesta xifra es distribuirà en tres grans apartats: la compra de material de seguretat per import de 333.000 euros; la compra de vehicles nous per un valor de 175.000 euros i una despesa de 99.000 euros en treballs d’adequació i millora d’edificis i instal·lacions policials.

Deixa un comentari