Publicat el 11/03/2021

Des del 8 de març, la Policia Local  duu a terme una campanya de disciplina viària per corregir les males pràctiques de conducció i estacionament, així com per incrementar la seguretat dels vianants

Els agents faran tasques de control i vigilància, i cursaran la corresponent denúncia sancionadora, si cal, als vehicles que es trobin mal estacionats. També valoraran la possibilitat de denunciar la manca de respecte i prioritat en els passos de vianants i cruïlles, així com les velocitats excessives.
La iniciativa forma part de la campanya per protegir els vianants que impulsa aquests dies el Servei Català de Trànsit a tot el país.

En el cas de Teià, abasta tot el municipi, però és especialment intensa a l’entorn del passeig de la Riera, en atenció a les queixes expressades pels veïns que hi resideixen i d’altres persones, com els ciclistes que hi circulen, els usuaris del parc de can Godó o els clients dels establiments comercials i de restauració.
Tots ells alerten de la perillositat que representa l’alta velocitat d’alguns vehicles, la manca de visibilitat en alguns punts de creuament i la manca de respecte als passos de vianants.
Per evitar aquests comportaments, l’Ajuntament ja va reforçar la senyalització horitzontal i vertical, i va instal·lar dos radars informatius a l’altura de can Godó i de la plaça de la Cooperativa, coincidint amb les obres de pavimentació i de renovació del clavegueram de la Riera.
Algunes persones han suggerit a l’Ajuntament que hi instal·li bandes reductores de velocitat, però aquesta opció no és possible, ja que no és permesa la col·locació d’elements transversals en tractar-se d’una llera pública sense soterrar.

Robatori de senyals
La Policia Local adverteix que “instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització en una via, sense permís i sense causa justificada, pot ser constitutiu d’una infracció molt greu” i denunciada davant del Servei Català del Trànsit amb una multa de 3.000 euros.
El recordatori ve a tomb del furt, el passat divendres, dia 5, d’un senyal provisional de perill indefinit a la confluència del passeig de la Plana i l’avinguda de José Roca Suárez Llanos, per alertar de la presència d’una plataforma elevada.
Per a la Policia Local, “es tracta d’un acte vandàlic comès per persones inconscients que no s’han parat a pensar que aquest senyal podia evitar un accident”.

 

Deixa un comentari