Publicat el 19/08/2018

L’Ajuntament de Calella, des de l’Àrea Medi Ambient, ha iniciat un procés de millora dels punts de recollida selectiva

A l’avinguda del Mar cantonada amb carrer Sant Jaume i al carrer Balmes cantonada amb carrer Jaume Salvador, s’ha substituït la bateria completa de contenidors.

Al carrer Moragas cantonada amb carrer Costa i Fornaguera, s’ha soterrat els contenidors de vidre, paper i envasos ja que els de rebuig i orgànica ja estaven soterrats.

Segons també informa el consistori, totes aquestes mesures, responen a la voluntat del govern municipal de millorar la imatge de Calella fent especial incidència en la neteja.

Deixa un comentari