Publicat el 22/06/2018

Les aportacions locals a la cooperació internacional van a parar a causes com l’atenció als refugiats saharauís o a contrarestar els efectes de l’huracà Irma

Cabrera de Mar realitza, anualment, una sèrie d’aportacions econòmiques que es destinen a donar suport a països en desenvolupament i que, en aquest 2018, se situaran en el seu conjunt per sobre dels 30.000 €. Una part destacada d’aquesta partida estarà dirigida a diferents projectes de cooperació duts a terme a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En concret són cinc les propostes d’aquest ens que reben finançament de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

El projecte amb una major aportació, amb 10.000 €, és el destinat a mantenir el laboratori de producció local de medicaments essencials als campaments de refugiats saharauís a Tindouf. Amb 6.400 € respectivament també es financen un projecte per a pal·liar els efectes de l’huracà Irma al Carib i un altre per a la construcció infraestructures per a la institució educativa Giordano Liva, al Perú. Finalment es destinen 3.400 € a atendre la població afectada per la recent erupció volcànica a Guatemala i 3.000 € per promoure la compra pública ètica en material de respecte als drets humans i drets econòmics, social i culturals en origen.

Finalment la partida en cooperació es completa per tercer any amb una ajuda a la Fundació Vicenç Ferrer de 2.200 €.

 

Deixa un comentari