Publicat el 11/03/2015

Els objectius d´aquesta acció del Forma´t són:
– Dominar les tècniques i actituds que permeten acollir, atendre i vendre al client i també tancar l´operació mitjançant el registre i cobraments
– Desenvolupar els processos bàsics de manipulació de productes del mar
– Col·laborar en les tasques de recepció, classificació de matèries primeres, processos de selecció, envasat i emmagatzematge, etc.
En què consisteix?
Formació especialitzada de 205 hores per capacitar les persones participants en l´ofici de dependent/a de peixateria. Les hores de formació es distribuiran entre 75 hores de teòrica de l´especialitat i 5 de formació en tècniques de recerca de feina; 50 h de formació pràctica a les instal·lacions de Mercabarna i 75 h de pràctiques professionals no laborals a empreses del sector.
Quin és el calendari i l´horari del Forma´t?
Comença el 13 d´abril fins al 9 de juny, de dilluns a divendres. L´horari de la formació és de 09.30 h a 14.30 h. Del 20 de maig al 9 de juny, corresponent a pràctiques a empreses, l´horari està per determinar però serà de 5 hores/dia.
Quins són els requisits?
– Estar en situació d´atur i inscrit/a al Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC).
– Estar empadronat a Premià de Dalt.
– Tenir coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana a nivell oral i escrit. Per acreditar-ho, cal disposar d´una formació de Certificat d´Escolaritat, equivalent o superior, o bé superar la prova corresponent.
Com fer la sol·licitud?
Recollir el model de sol·licitud al Servei Municipal d´Ocupació i Promoció Econòmica (SMOPE) o als Serveis Socials de Premià de Dalt (plaça del Mil•lenari, 5).
Presentar la sol·licitud i fotocòpia de tota la documentació fins al 13 de març en horari de 9 a 14 hores, als Serveis Socials de Premià de Dalt (plaça del Mil•lenari, 5), telèfon 93 693 15 91.
Documentació a aportar:
– Curriculum vitae actualitzat
– Informe de vida laboral actualitzat
– Fotocòpia del DNI i NIE
– Document d’inscripció de la persona aspirant al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació
– Document acreditatiu del SEPE de  ser o no perceptor de prestació contributiva, subsidi d’atur o document de la Generalitat de Catalunya de ser perceptor/a del PIRMI
-Certificat de convivència
– Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya de les persones de la unitat de convivència en recerca de feina i  document acreditatiu d’aquestes de ser o no perceptores de prestació contributiva, subsidi d’atur o de PIRMI
– Document de Reconeixement del grau de discapacitat de la Generalitat de Catalunya, en cas de tenir persones amb discapacitat a càrrec.
– Per estar exempt de realitzar la prova de llengua s’haurà de presentar el títol de Certificat d’escolaritat, equivalent o superior
– Qualsevol altre document que acrediti els aspectes a valorar.
Les persones seleccionades pel Forma´t hauran de comprometre´s al compliment
de l´assistència, horari i seguiment de manera responsable.

Deixa un comentari