Publicat el 17/02/2016

El Consell de l’Habitatge va aprovar dilluns el document ‘Polítiques Públiques d’Habitatge’ que entre altres mesures determina l’impuls d´una mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a emergències socials, amb la incorporació de lAgència de l’Habitatge de Catalunya. Es tracta d’un espai de gestió que permetrà millorar la capacitat de resposta de l’administració.

El document també preveu que l’Oficina Local d’Habitatge actuï com una finestreta única des d’on es canalitzaran les problemàtiques habitacionals de la ciutat, de tal forma que es millori l’accessibilitat, l’equitat i l’agilitat en la resolució de les situacions.

També es recull la voluntat del govern de proposar acords amb les entitats financeres que disposen d’un parc d’habitatges perquè els cedeixin en bon estat d’ús per per a emergències socials. En aquest sentit, ja s’estan tramitant requeriments perquè s’apliqui la nova llei 24/2015 pel que fa al lloguer social obligatori per part dels grans tenidors d’habitatges.

‘Polítiques Públiques d’Habitatge’ fa una diagnosi bàsica sobre la problemàtica de l’habitatge a la ciutat i sobre quins són i com actuen els serveis municipals que tenen relació amb l’habitatge, així com les entitats privades i socials que actuen en aquesta materia. Incorpora una sèrie de propostes d’actuació, entre les que cal ressenyar la recuperació per a Badalona de la Mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a emergències socials amb la incorporació de la Generalitat a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i la posada en marxa d’una finestreta única que canalitzarà els temes habitacionals que sorgeixin a la ciutat.

El document validat pel Consell Municipal de l’Habitatge és fruit d’un procés participatiu que es va endegar el passat mes d´octubre, que s’ha validat mitjançant el debat realitzat al Consell els mesos de desembre passat i febrer d´enguany i que culminarà quan es presenti al Ple de l’Ajuntament. El Consell Municipal de l’Habitatge és un òrgan coordinat des de l’Ajuntament i que està integrat pel govern, partits polítics amb representació municipal, entitats de la societat civil (FAVB, PAH, Consell de la Joventut, Gremi de Constructors, Federació d’Empresaris, etc…) i sindicats (CCOO, UGT), entre d’altres.

El Pla preveu que la finestreta única estigui ubicada a la seu de l’Oficina Local de l’Habitatge i que estigui funcionant amb els nous programes en un període aproximat de dos mesos. 

L´Oficina actuarà de forma coordinada amb la resta de serveis municipals i amb les entitats socials, i tractarà aquelles situacions familiars que es trobin en risc d’exclusió residencial (pèrdua de l’habitatge), ja sigui en forma d’assessorament i/o suport tècnic, mediació, ajusts econòmics per atendre el lloguer o la hipoteca, suport per a la rehabilitació, cerca d’un habitatge social, acompanyament en els casos de lloguer social obligatori per part dels grans tenidors i suport econòmic en els supòsits de risc energètic. 

El regidor de l’Àmbit Badalona Habitable, Oriol Lladó, ha explicat que “l’habitatge és una prioritat d’aquest govern i per això buscarem els recursos per fer front a les polítiques habitacionals allà on creiem que n’hi ha. En cas que no trobem aquests recursos, i com que les polítiques en aquest camp són bàsiques per a nosaltres, el govern assumirà el tema com calgui”.

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha explicat en el Consell Municipal de l’Habitatge que “tot i que els problemes dels desnonaments ens obliguen a actuar en la urgència del dia a dia, el document validat avui estableix una planificació de les actuacions perquè només així trobarem solucions definitives a aquest problemàtica”. “Aquest govern sap que una de les solucions definitives passa perquè Badalona tingui un Banc d’habitatge disponible, per la qual cosa ja estem mantenint reunions amb les grans corporacions que disposen d’un ampli parc d’habitatges”, ha afegit.

La proposta indica en el seu primer punt que l’objetiu fonamental és facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania, especialment a les persones i col·lectius més vulnerables. També es proposa garantir els subministraments bàsics a les persones que es trobin en situació de risc pobresa energètica.

Deixa un comentari