Publicat el 09/08/2019

El primer que cal tenir en compte a l’hora d’anar-se’n de vacances és si algun dels viatgers pateix una patologia crònica; en cas afirmatiu cal portar un subministrament suficient del seu tractament. Convé, a més, ficar a la maleta els informes mèdics o les receptes i informar-se de les condicions sanitàries del país al qual es viatja. Recorda’t també de portar la medicació d’ús diari, com la píndola anticonceptiva, les injeccions d’insulina, l’inhalador per a l’asma, unes ulleres de recanvi i els líquids per netejar les lents de contacte.

Fet això, per evitar o posar remei a les principals malalties o afeccions del viatger caldrà que la farmaciola de viatge contingui:

Repel·lents d’insectes. La malària o el dengue són patologies greus que es poden prevenir fent ús d’aquests productes. S’han d’aplicar amb freqüència i en funció dels hàbits de l’insecte amenaçador.

Analgèsics i antiinflamatoris. El remei bàsic per a dolors o molèsties generals són els analgèsics i antipirètics, com l’ibuprofè, el paracetamol o l’àcid acetilsalicílic. Per a contusions, torçades d’articulacions i cops es poden aplicar antiinflamatoris en gel, esprai, pomada o aerosol.

Antiàcids. Els canvis en la dieta poden provocar molèsties com acidesa d’estómac, nàusees o restrenyiment. Per combatre-les es pot recórrer a antiàcids que portin una composició de bicarbonat sòdic o de sals de calci, magnesi i alumini.

Protectors solars. Durant les vacances es produeix més exposició de la pell al sol i això fa necessari l’ús de fotoprotectors. Es recomana escollir-los superiors a un factor 30 i que siguin resistents a l’aigua, ja que així el protector roman més temps sobre la pell. També és aconsellable dur productes hidratants per a després de l’exposició al sol.

Fàrmacs per a marejos i nàusees. Els desplaçaments i els trajectes turístics poden produir marejos. Per a la seva prevenció i tractament existeixen comprimits, xiclets i supositoris, tant per a adults com per a nens.

Gotes oculars de sòl salí. L‘exposició contínua al sol o a l’aigua de les piscines afecta els ulls. Els col·liris evitaran l’enrogiment i la picor.

Apòsits per a primeres cures. Els components que ens ajudaran a tractar petites ferides i lesions són: gases estèrils, cotó hidròfil, benes de fixació elàstica (tiretes i esparadrap), antisèptics iodats, aigua oxigenada, alcohol, guants de cura estèril, tisores de punta rodona, pinces i termòmetre.

Antihistamínics. Tant si es produeix una reacció al·lèrgica inesperada com una picada d’un insecte, és convenient tenir a mà antihistamínics. Una crema de cortisona també pot ser d’ajuda.

Sals de rehidratació oral. Són compostos de sals que s’administren per mantenir els nivells òptims de glucosa i sodi en l’organisme. El seu ús està especialment recomanat en pacients amb diarrea per prevenir la deshidratació.

Clorhexidina. És convenient incloure un col·lutori bucal d’acció bactericida i fungicida per prevenir infeccions bucals i mantenir una bona higiene durant les vacances.

La farmaciola ha d’estar sempre en un lloc fresc i sec, preservat de la calor, la llum i la humitat, i fora de l’abast dels infants. Els medicaments han de conservar-se en els seus envasos originals, ja que això facilitarà la seva identificació, la localització del prospecte, així com la consulta de la data de caducitat. És molt convenient portar la targeta sanitària individual i el document de desplaçats per si fos necessari rebre assistència mèdica al lloc de vacances.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari