Publicat el 26/02/2010

Els éssers humans formem part de la natura i estem sotmesos al canvi constant que tot l’univers realitza en el seu moviment d’expansió. Restem, doncs, afectats pels canvis estacionals, pels fenòmens atmosfèrics, per la meteorologia en general.

El cicle de les estacions marca canvis en el comportament de l’energia de l’univers. L’hivern és l’estació en la qual l’energia es mou amb més lentitud, fins arribar a energia completament quieta i, a l’estiu, esdevé el màxim moviment d’energia. La primavera es correspon al període en què l’energia es va accelerant, a poc a poc (passem de l’hivern a l’estiu), i la tardor és el contrari, l’energia es va desaccelerant (passem de l’estiu a l’hivern).

Aquests canvis en el comportament de l’energia, afecten la nostra manera de viure, tot i que el brogit de la vida occidental, sovint, no ens permet copsar aquestes subtileses. La veritat és que a Occident, sobretot a les ciutats, vivim pràcticament al marge de la natura, però només cal un toc d’atenció, per adonar-nos que aquests canvis ens afecten. A l’estiu, tenim més ganes de moure’ns que a l’hivern, tenim més ganes de sortir fora, en canvi, a l’hivern, ens sentim més bé dins de casa. Alhora, ens sentim més estimulats a la primavera que a la tardor. També, si ens hi fixem, ens adonarem que els períodes de canvi (primavera i tardor) ens poden desestabilitzar psicològicament. Són les èpoques que les persones propenses a la depressió ho passen més malament.

Cal conèixer i tenir present els canvis externs que ens afecten, per poder conèixer-nos més bé i saber el perquè d’alguns dels nostres estats d’ànim. Això ens ajudarà a no preocupar-nos excessivament per algunes coses que ens passen i a preparar-nos per rebre-les amb la màxima paciència i comprensió.

A principis de la setmana passada, es va produir el canvi de sentit energètic, és a dir el pas d’energia immòbil a energia que comença a accelerar-se, a poc a poc. És molt possible que notem aquest canvi. És molt possible que fa dues setmanes ens costés més viure que ara. I a poc a poc, dia rere dia, anirem notant com ens sentim més vitals cada dia que passa.

Podríem dir, doncs, que enguany energèticament ja hem sortit del pou i que la nostra vitalitat i la de tot l’univers anirà en augment fins arribar al seu zenit a l’estiu, per tornar a canviar de sentit a la tardor i conduir-nos a un nou hivern.

La puntualitat en tots els canvis de l’univers i l’harmonia en el seu desenvolupament, ens ajuden a tenir una mínima idea de la magnitud de la perfecció en la creació. Nosaltres, éssers humans, no podem més que restar embadalits davant de tanta eficàcia i precisió, i donar-ne gràcies. Observant la natura aprendrem a respectar-nos i a respectar el nostre entorn. Tant de bo que això ens ajudi a anar canviant les nostres obres per poder, en harmonia amb l’univers, resoldre tots els conflictes creats a causa del nostre egoisme i del nostre aïllament.

Deixa un comentari