Publicat el 08/04/2009

És evident que els contribuents municipals no poden pagar els elevats costos de les places municipals perquè siguin gratuïtes, les quals forçosament han de ser de pagament. Quan aquest pagament és alt, per cobrir les altes despeses de funcionament, l’essència dels serveis públics, basada en la seva gratuïtat, es deixa d’aconseguir i es converteix en una aventura econòmica que la mateixa consellera d’Acció Social de la Generalitat desaconsella, per la seva perillositat, que es podria reconduir si els municipis rebessin els recursos econòmics necessaris per fer possible la gratuïtat. D’altra banda, cal qüestionar si els governs i el personal dels municipis estan preparats per gestionar serveis tan complexos com els sociosanitaris que, en aquests moments, comencen a ser fortament discutits pel seu pronunciat tractament inhumà basat en l’aparcament i no en la habilitació.

Deixa un comentari