Publicat el 19/10/2011

Simone de Beauvoir va escriure un llibre esfereïdor sobre l’envelliment, en posar sobre la taula el secret vergonyós de l’envelliment, considerat com un tema gens agradable, del qual és millor no parlar. En la societat actual, els vells són les persones que entren en una situació de dependència, considerada com una etapa decadent, suficientment negativa per no voler-ne saber res, pel pànic que suposa el sol fet de pensar-hi.
Aquesta realitat que no es pot amagar per massa evident, requereix ser afrontada, cercant solucions possibles en l’actual societat del coneixement, sobretot en el seu tractament sanitari, en el qual l’envelliment és gairebé desconegut, sobretot per la manca de vocacions de metges que es vulguin especialitzar en geriatria. Des d’una perspectiva profana, sobre els tractaments sanitaris, s’observen grans avenços en cirurgia, que no es donen tant en la medicina clàssica occidental i un desconeixement en qüestions de genètica i en medicines alternatives com les relacionades amb l’energia vital que contempla la unitat psicosomàtica humana.
El Moviment Sènior aposta per perdre la por a reflexionar i aprofundir sobre un tema que tard o d’hora acabarà afectant els sèniors, la solució del qual no passa solament per l’eutanàsia, el suïcidi medicament assistit, sinó possiblement per explorar aquesta nova medicina basada en l’energia vital, en què el principal protagonisme recau en la mateixa persona, a la qual s’hauria d’impartir una formació adequada per fer-la possible.

Deixa un comentari