Publicat el 29/05/2019

Tots sabem la importància que té la seguretat de la nostra llar en tots els sentits, i la revisió de la caldera, igual que les revisions mèdiques, és de vital importància per a garantir que tot està en ordre i poder estar tranquil.
Segons el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), l’usuari ha de revisar la caldera de gas cada dos anys de manera obligatòria, a excepció del País Basc, que és cada any. En el cas dels escalfadors d’aigua, la revisió es fa cada 5 anys, i pel que fa a les calderes de gasoil és obligatori fer-les cada any.
L’objectiu principal d’aquest reglament és comprovar que es duen a terme les operacions de manteniment i que les instal·lacions i l’eficiència energètica funcionen correctament.

Cal diferenciar dos termes importants que poden crear confusió:
Una revisió no és el mateix que una inspecció.

  • Si la revisió de la caldera és obligatòria cada 2 anys, la inspecció completa de la instal·lació ho és cada 5 anys.
  • Les inspeccions són per a les instal·lacions generals de gas (comptador, les canonades, les claus i gomes).
  • Les revisions són per a calderes, termos elèctrics i escalfadors d’aigua

Segons el reglament (RITE), ambdues són obligatòries però amb diferents matisos:

  • Cadascú pot escollir qui fa la revisió. Pot fer-la qualsevol professional que estigui autoritzat: una companyia de gas, una marca de calderes o un tècnic independent.
  • El mateix usuari és l’encarregat de sol·licitar la revisió, sense esperar que l’empresa contractada ho comuniqui.
  • Les calderes comunitàries es revisen cada 2 mesos, i l’encarregada de fer-ho és l’empresa contractada per la comunitat.
  • Les calderes amb una potència superior a 70 kW es revisen un cop a l’any.

Cal recordar que el manteniment de la caldera és primordial per evitar incidències i aconseguir un funcionament òptim, i tenir present que l’únic responsable és l’usuari; per això és important que no es passi el termini.

 

Graupera
Font: egraupera.com

Deixa un comentari