Publicat el 19/12/2018

Remenja’mmm. Massa bo per llençar-ho és el nom d’una campanya de sensibilització, tant per a restauradors com per a comensals, que promou el canvi cap a l’aprofitament alimentari i la reducció del malbaratament d’aliments oferint propostes i accions alternatives.

Els seus principals objectius són: reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la restauració, fer visible la problemàtica d’aquest malbaratament i les oportunitats per prevenir-lo, incidir en els hàbits dels consumidors, difondre les bones pràctiques dels restaurants participants, contribuir a assolir els objectius de reducció del malbaratament alimentari i prevenció de residus, implicar les administracions públiques i aglutinar els altres actors involucrats en el malbaratament.

La campanya ofereix una solució pràctica consistent en un envàs especialment dissenyat per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants.

A banda d’això, als restaurants els ofereixen materials de comunicació, acreditació, participació en actes i esdeveniments i en diverses mesures que els ajudin a optimitzar recursos alimentaris i promoure un model més sostenible de restauració. Als comensals, per la seva banda, se’ls proposa utilitzar el web de Remenja’mmm per localitzar els restaurant adherits a la campanya, així com participar en actes i esdeveniments en el marc del projecte.

Els impulsors de la campanya són ‘BCN comparteix el menjar’ i Pont Alimentari. El primer és un projecte d’aprofitament de recursos alimentaris i treball en xarxa, nascut el 2012 i impulsat per l’ONG Nutrició Sense Fronteres, que contribueix a reduir la situació de pobresa a la ciutat de Barcelona. El segon és un projecte de reducció del malbaratament alimentari i foment de la solidaritat, nascut el 2015, que impulsen des de Rezero i la Fundació Banc de Recursos.

Segons expliquen a la seva pàgina, www.remenjammm.cat, a Catalunya es llencen 720.000 kg de menjar diari, més de la meitat a les llars, però també als restaurants, bars, càterings i comerços. Aquests aliments desaprofitats, que sumen 262.471 tones anuals, equivalen a les necessitats alimentàries de 500.000 persones durant un any.

 

Redacció La Clau
Font: www.remenjammm.cat

Deixa un comentari