Publicat el 03/02/2010

La gent gran recorda perfectament que els efectes dels temporals, abans de la construcció del port d’Arenys, eren d’anada i tornada. Durant un temporal l’aigua s’enduia la sorra, creant petits llacs a la platja, algunes vegades amb peixos. Però una vegada amainat el temporal, el mateix corrent de l’aigua tornava la sorra, completament regenerada de forma natural, mantenint les platges estables. En aquestes anades i tornades de la platja, no es retornava mai la mateixa sorra sinó la que circulava de llevant a ponent. La sorra de la platja funciona igual que un riu, així la sorra de Premià era la que anys enrere estava a Mataró.
L’única solució natural per estabilitzar les platges, consisteix en la desaparició dels ports esportius. Els propietaris d’amarratges en els ports, són els que haurien de pagar les despeses del trasllat de la sorra sobrant de llevant a la desapareguda de ponent, mitjançant la utilització de dragues adequades. Quan alcaldes de pobles de mar demostren la seva ignorància en un tema tan cabdal com el funcionament natural de les platges, ens esgarrifem perquè constatem el seu baix nivell de coneixement sobre els ecosistemes naturals amb els quals conviuen.

Deixa un comentari