Què vol dir l'Atenció PCC/MACA | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 30/01/2020

En la societat actual, la complexitat clínica de la població provoca cada vegada més necessitats d’atenció sanitària. Quan parlem de complexitat, ho definim com la dificultat en la gestió de l’atenció a un pacient i la necessitat d’aplicar plans individuals específics a causa de la presència de malalties, la utilització de serveis i les característiques de l’entorn.

Un Pacient Crònic Complex (PCC) és una persona que presenta una gestió clínica percebuda com a difícil pel personal sanitari. Entre altres criteris que s’usen per identificar aquestes persones com a PCC trobem els perfils de morbiditat, polimedicació, crisis, característiques evolutives, consum de recursos i franges extremes d’edat… Els pacients MACA es troben dins de l’anomenat Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada. Aquest model té com a objectiu atendre les persones que presenten una condició de complexitat associada a un pronòstic de vida limitat. És a dir, MACA incorpora necessitats pal·liatives presents i així es poden planificar les decisions anticipades (PDA). La visió tradicional estava centrada en la malaltia terminal, i ara es planteja una visió més holística de la persona.

La complexitat d’aquests pacients s’identifica de manera multidisciplinària a qualsevol centre d’atenció primària, EAP, hospital d’aguts, centres sanitaris, residència o els equips de PADES. Les claus per poder identificar les persones com a PCC o MACA es basen en la disposició d’un marc de referència conceptual que incorpori aquests perfils, en l’aplicació d’un criteri professional subjectiu de complexitat singular i en la fixació d’un principi de millora i de no-risc.

El millor escenari per poder atendre aquestes persones són els centres residencials, ja que els professionals estan formats per donar una resposta assistencial adequada i així poder cobrir els requisits d’aquests pacients amb tanta complexitat i fragilitat. L’objectiu és millorar la qualitat de l’atenció tant per als pacients com per als seus familiars i els cuidadors. Per realitzar aquest objectiu necessitem identificar els pacients PCC/MACA mitjançant els serveis que hem mencionat anteriorment. Després d’identificar els pacients, hem de millorar la pèrdua de la capacitat funcional, abordar la malnutrició, abordar la polimedicació per prevenir reaccions adverses, proporcionar una atenció sanitària adequada durant les 24 hores i els 7 dies de la setmana i poder reduir el nombre d’ingressos i el nombre de visites hospitalàries potenciant l’atenció integral de qualitat en el servei. També hem de proporcionar atenció pal·liativa adequant el nivell d’intensitat, facilitar ajudes tècniques, garantir la continuïtat assistencial, impartir tallers per millorar la qualitat de vida i impulsar la planificació anticipada de les decisions del pacient.

A causa de l’augment de l’esperança de vida de les persones i de l’alta complexitat en l’àmbit de la salut, cada vegada ens trobarem més pacients PCC o MACA; per això la importància de l’especialització tant hospitalària com residencial a l’hora de tractar aquests perfils.

 

Maria Durante
Terapeuta ocupacional de la Residència i Centre de Dia Laia

Deixa un comentari