Publicat el 20/12/2020

El deteriorament cognitiu pot presentar diferents trastorns de conducta que plantegen molts dubtes a l’hora d’abordar la situació. A vegades, es recorre a mesures de contenció física o química per «intentar pal·liar la situació i evitar caigudes». Existeix el fals pensament que si es subjecta una persona caurà menys, però realment el que veiem els professionals és que no en tots els casos és així. Hi ha persones que, en ser privades de la llibertat de moviment, entren en estats de molta angoixa, i les conseqüències poden no ser les esperades.

La contenció física o mecànica és qualsevol mètode manual o físic aplicat al cos de la persona que limita la seva llibertat de moviment o l’accés a qualsevol part del seu propi cos. La contenció química és l’ús de fàrmacs que actuen en el sistema nerviós central i redueixen la mobilitat de la persona inhibint o controlant els trastorns de conducta.

Els riscos que es deriven de la utilització d’aquestes contencions són la pèrdua de la dignitat, de l’autonomia i de l’autoestima de la persona, a part de la restricció de la llibertat de moviment. La dignitat de les persones grans ha de ser el punt de partida de la nostra feina per donar un bon tracte i atenció. Hem d’acceptar i assumir cert grau de risc, ja que totes les persones en algun moment podem caure i fer-nos mal. En el cas de les persones grans, cal fer un seguiment del cas, molta observació i entendre què li passa a la persona en cada moment per poder acompanyar-la en situacions d’angoixa i desorientació.

Els professionals que treballem en geriatria creiem que les contencions no han de ser la primera opció de tractament. Per això realitzem un estudi i valoració de la persona en profunditat i de manera individualitzada. Posteriorment es fa un seguiment i acompanyament amb les famílies, per poder comprendre els pros i contres de les contencions. Cal dir que les subjeccions han de ser l’últim recurs, i la seva utilització només s’ha de posar en pràctica un cop s’han provat totes les alternatives sense el resultat esperat.

 

Maria Durante
Terapeuta ocupacional
de la Residència i Centre de Dia Laia

Deixa un comentari