Publicat el 17/10/2018

Abans de dissenyar la cuina per obrir-la a la resta de la casa cal tenir present una sèrie de consideracions per tal d’evitar errors importants i aconseguir l’espai funcional acollidor i harmònic que desitgem.

L’espai i les seves possibilitats. El disseny d’una cuina oberta ha de formar part de tot el conjunt de l’espai. Sempre que sigui possible, triarem un mateix estil decoratiu i una mateixa gamma cromàtica per a tot.

Les parets. Abans de tirar a terra una paret cal verificar amb un professional que no es tracta d’un mur de càrrega. Si fos així, caldria reforçar l’estructura.

Els sòls. Aquí tenim dues opcions. La primera, que el de la cuina sigui diferent al del saló, escollint un que destaqui i suavitzant la transició amb un altre que creï l’efecte d’una sanefa. La segona, donar continuïtat fent servir el mateix sòl en tots dos ambients, unificant així l’estil decoratiu.

Els mobles. Com ja hem dit, és aconsellable que el saló i la cuina comparteixin estil decoratiu i gamma cromàtica. Atès que els mobles seran visibles des del saló s’ha de tenir molta cura amb els seus acabats perquè llueixin i harmonitzin amb la resta de l’espai. Per ajudar a que tot quedi perfectament integrat es poden fer servir plafons per ocultar els elements menys estètics, com els electrodomèstics.

Illa, península o barra. S’ha de tenir present que com més funcions aplegui una illa de cuina (zona de cocció, aigüera) més cara serà l’obra, ja que s’hauran de passar les canonades i instal·lacions pel terra o el sostre. També cal comprovar que disposem d’espai suficient per garantir un pas mínim de 80 cm al seu voltant. Altres opcions útils i vistoses són les penínsules i les barres d’esmorzar.

La campana. S’ha de triar una campana discreta però sobretot potent per evitar que els fums i les olors es propaguin per la resta de la casa.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari