Publicat el 06/04/2023

Tot i que la DGT assegura que en el futur s’exigirà una assegurança obligatòria per a patinets elèctrics, a hores d’ara aquesta obligació no existeix. Això pot provocar complicacions si el nostre cotxe impacta amb un d’aquests vehicles i el seu conductor no té contractada una assegurança.

Els experts expliquen que, si el nostre cotxe dona un cop a un patinet elèctric, el procediment a seguir és el mateix que si es tractés de qualsevol altre vehicle. Així doncs, si som nosaltres els responsables, haurem de fer un comunicat perquè la nostra assegurança es faci càrrec dels danys materials i personals de la part contrària.

Però si el responsable de l’accident ha estat l’usuari del patinet elèctric, caldrà avisar la policia municipal o l’autoritat competent (en funció del municipi) , perquè aixequi un atestat en què quedi constància el que ha passat.

El conductor del patinet que ha provocat l’accident haurà de rescabalar els danys causats, una responsabilitat que recaurà en els pares o tutors si es tracta d’un menor. En cas que el patinet pertanyi a alguna empresa turística o de lloguer, el més segur és que compti amb una assegurança de responsabilitat civil que es farà càrrec dels danys. També és possible que aquest conductor tingui una assegurança, ja sigui específica o de la llar, que cobreixi la responsabilitat civil.

Si l’usuari del patinet elèctric no es fes càrrec dels danys, caldrà iniciar les accions legals pertinents. Això vol dir, segons el Codi civil, que com a responsable de l’accident haurà de respondre amb el seu patrimoni.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari