Publicat el 28/04/2010

Aquesta renúncia a la condició humana d’assumir responsabilitats, realitzant accions per als altres que impliquen pensar, que a la vegada ens esperona per l’acció, acaba tenint un preu elevat, que cal pagar amb la compra d’antidepressius, la medicació més venuda a les farmàcies. També amb l’excessiva proliferació de llibres d’autoajuda i de teràpies de grup, amb les quals es cerca de forma simulada, la curació d’una malaltia greu amb aspirines. Cal admetre que viure no és fàcil, suposa acceptar amb dignitat el repte que planteja la vida, amb la seva càrrega d’adversitat i que sobreviure és trobar sentit als possibles sofriments però també a les alegries. En definitiva, què és viure? Viure significa assumir la responsabilitat de trobar la resposta correcta als problemes que ens planteja i acomplir les tasques que la vida ens assigna contínuament, utilitzant el valor de l’esforç, sense el qual tota la resta és mentida.

Deixa un comentari