Publicat el 26/01/2017

Moltes vegades ens trobem amb animals al nostre centre veterinari amb malalties en estat avançat, com per exemple malalties renals, que tenen mal pronòstic o que ja comprometen la qualitat de vida del nostre animal. Aquestes malalties es podrien haver previngut amb una analítica a temps.
Com podem prevenir-ho?
Els nostres animals malauradament no poden parlar, per tant no ens poden dir quan alguna cosa no funciona del tot bé. Hi ha moltes malalties que en el seu inici no presenten una simptomatologia específica i que poden passar desapercebudes per als propietaris. És per això que volem remarcar la importància de fer una analítica sanguínia al nostre gos o gat almenys un cop a l’any, i encara més per a animals geriàtrics.
Simplement amb l’extracció de sang, els veterinaris podem avaluar d’una manera ràpida i econòmica l’estat de salut general d’un animal. L’analítica sanguínia, entre altres proves, consta d’un hemograma i una bioquímica sanguínia.
L’hemograma ens dona informació sobre les tres sèries cel·lulars sanguínies: la sèrie eritrocitària (glòbuls vermells), la sèrie leucocitària (glòbuls blancs) i les plaquetes. Alteracions en aquests tipus cel·lulars ens poden indicar que estem davant d’una anèmia, d’alguna infecció o inclús de problemes més importants, com pot ser un tumor.
La bioquímica sanguínia avalua paràmetres dels òrgans interns dels animals. Ens permet avaluar la funcionalitat dels ronyons i poder diagnosticar per exemple una insuficiència renal, fins i tot quan l’animal encara no presenta símptomes. També podem avaluar l’estat del fetge, alteracions de la coagulació i l’estat del pàncrees. Es pot diagnosticar també una diabetis mellitus o un hipotiroïdisme. En general s’avaluen molts paràmetres que ens poden ajudar als veterinaris, juntament amb la història clínica i l’examen físic, a donar un diagnòstic precoç d’una malaltia i, per tant, poder establir un tractament des del primer moment.
Cada quan ho hem de fer?
El més recomanable és acudir al nostre veterinari una vegada a l’any per dur a terme una analítica i portar el control de salut del nostre animal. Podem aprofitar per fer l’analítica coincidint amb el moment que vacunem el nostre company de manera anual, i en pocs minuts en sabrem els resultats.
La medicina preventiva és una eina fonamental per garantir la salut dels nostres animals. Realitzant una analítica de forma rutinària i obtenint bons resultats ens podem quedar tranquils respecte a la bona salut de la nostra mascota. Per altra banda, obtenint algun resultat fora de la normalitat es podrà focalitzar l’atenció en aquell paràmetre que resulti alterat, realitzar si fos necessari més proves i poder arribar a un diagnòstic sobre una determinada malaltia.
Recorda que cal portar en regla tota la informació de desparasitació, vacunació i estat sanitari de l’animal per tal de poder gaudir de la seva companyia amb total seguretat.

 

Natur Center

Deixa un comentari