Publicat el 15/03/2017

Sovint a l’escola es troben casos de nens que, tot i tenir un quocient intel·lectual adequat o inclús elevat, no ofereixen el rendiment escolar esperat i no poden per tant mostrar completament tot el seu potencial. En molts casos es realitzen avaluacions a càrrec de diversos professionals que pretenen trobar-hi una resposta. No obstant això, si no hi ha un diagnòstic concloent el nen pot seguir fallant a l’escola, amb uns resultats que van minvant per sota del dels seus companys. Problemes d’aprenentatge

És aleshores quan la seva frustració i la sensació que «tot ho fa malament» augmenta i esdevé un sentiment de baixa autoestima. Sovint, a més a més, aquests nens són etiquetats injustament de nens ‘ganduls’, acusats de no treballar prou.

Malauradament, pares, metges i educadors acostumen a no advertir els problemes visuals, i per tant és de vital importància sotmetre el nen a un examen de la visió com abans millor, ja que qualsevol problema en aquest àmbit representa per a ell el principal ‘mur’ a superar quan aprèn a llegir i a escriure.

Donada aquesta estreta relació entre visió i aprenentatge, la nostra recomanació és que tots aquells nens que presentin problemes per aprendre a l’escola siguin sotmesos a una avaluació optomètrica adequada.
Diversos estudis demostren la correlació directa entre els problemes visuals i el fracàs en l’aprenentatge escolar, en què actuen fins a més de vint habilitats visuals cognitives.
A 7d Visió ens centrem especialment a reforçar aquelles habilitats que faran millorar molts dels problemes de l’aprenentatge:

Habilitats visuals:
Habilitats motores
Habilitats d’acomodació
Habilitats de coordinació ocular
Habilitats de la visió perifèrica
Agudesa visual
Salut ocular

Processament de la informació visual:
Discriminació visual
Constància de formes
Figura-fons
Tancament visual
Integració visuomotora
Discriminació bilateral
Lateralitat i direccionalitat
Memòria visual

 
7 de visió

Deixa un comentari